Nadace ČEZ pomáhala na Vysočině po celý rok 2017

29. 12. 2017

Letošní rok byl na Vysočině velmi činorodý. Města a obce přivedly k životu řadu projektů zlepšujících kvalitu žití jejich obyvatel, v čemž jim vydatně pomohla Nadace ČEZ. Částkou větší než 16 milionů korun totiž podpořila 94 projektů z oblasti kultury, volnočasových aktivit, životního prostředí, bezpečnosti či sociální sféry nebo vzdělávání.

Nadace ČEZ rozdávala finanční pomoc v několika grantových řízeních. Obnovy se tak dočkalo mnoho významných kulturních památek, vznikla nová hřiště, města a obce se zazelenala díky stovkám nových stromů a keřů. Díky nadačním příspěvkům přivítalo návštěvníky mnoho kulturních, sportovních a veřejně prospěšných akcí a své zázemí zlepšilo hned několik neziskových organizací. „Pomáháme městům a obcím s finanční stránkou projektů, důležitější je ale jejich vlastní aktivita. Svůj projekt musí přihlásit do některého z našich grantů a prostřednictvím kvalitně zpracované přihlášky jej obhájit. Velmi nás těší, že můžeme podporovat důležité, ale i zajímavé a nápadité projekty, které zvyšují komfort lidí, žijících ve městech i na venkově,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Prostřednictvím grantu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště již od svého založení v roce 2002. Obyvatelé Vysočiny z řad dětí, činorodých dospělých i aktivních seniorů se v roce 2017 dočkali pěti nových či zrekonstruovaných hřišť či sportovních areálů, jako například v Telči, ve městě zapsaném do památek UNESCO. Nové víceúčelové hřiště se nachází vedle nového zimního stadionu a slouží jak široké veřejnosti, tak i sousední základní škole.„V této lokalitě dosud takto vybavené hřiště chybělo. Z pohledu využití je důraz kladen na děti a mládež. V dopoledních hodinách je hřiště obsazeno dětmi ze základní školy, odpoledne a o víkendech je přístupné veřejnosti,“ uvedl Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč.

Jarní a podzimní měsíce uplynulého roku se nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí. Nadace ČEZ totiž podporuje od roku 2011 jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se na Vysočině dočkaly obce Číměř a Mastník. V Číměři sázeli obyvatelé na svatého Martina lípy srdčité a javory na dvou místech v obci. „Údolí Válov totiž před několika lety prošlo důkladnou regenerací, která obnovila zdejší ekosystém, a to zejména, co se týče flóry. Nyní je přírodní lokalitou využívanou jako pastvinou pro ovce, které spásají trávu a zároveň přirozenou cestou pomáhají bujení porostu. Javory budou zdobit cestu ve východní části směrem k tzv. Čermákovu mlýnu. Na obou místech je krajina značně otevřená, a proto zde neustále vane vítr. Obě aleje tak budou sloužit i jako větrolamy,“ vysvětlila starostka obce Lenka Hůlková.

Nejvíce projektů získalo podporu prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je obecně zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. O podpoře řady z nich navíc rozhodli sami občané. Sportovali totiž s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem, sbírali body a rozdělovali je mezi nominované projekty. Po zisku potřebného počtu bodů jim Nadace ČEZ přispěla finančně. Při dubnovém Třebíčském půlmaratonu tak například podpořili nákup kánoí pro studentský klub Halahoj při Katolickém gymnáziu v Třebíči, který pořádá mnoho aktivit pro mladé. O měsíc později při charitativním běhu Happy Run ve Valči zase rodinu Řezáčových s hendikepovaným synem. Při říjnovém Běhu naděje v Třebíči zase místní sportovci podpořili výzkum léčby rakoviny.

Díky nově osvětleným přechodům se na Vysočině cítí bezpečněji i chodci, například v Novém Městě na Moravě nebo v Hrotovicích. Handicapovaní žáci ze Základní školy a Praktické školy v Chotěboři se zase dočkali zbourání pomyslných bariér při jejich studiu díky novému kolejnicovému systému v budově školy, který jim umožní bezproblémové přesunutí z třídy na chodbu a sociální zařízení. „Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli propojit celý systém, tedy dvě učebny společně s chodbou a toaletami. Děti se tedy dostanou na toalety a mohou se účastnit společného dění i o přestávkách na chodbě, aniž by bylo nutné je přendávat na vozík,“ uvádí k projektu ředitelka školy Drahomíra Danielková. „V současné době slouží systém 4 žákům s těžkým tělesným handicapem, dále pak 25 žákům s různými stupni pohybového či mentálního postižení jako rehabilitační cvičební pomůcka,“ dodává ředitelka školy Drahomíra Danielková.


Fotografie