Informace z JE Dukovany – úterý 27.2.2007

27. 2. 2007

PROVOZ ELEKTRÁRNY: od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 267 899 392 MWh.Výrobní bloky elektrárny 1, 2 a 4 jsou provozovány na výkonu. Na třetím bloku probíhá plánovaná odstávka. Provozní systémy elektrárny pracují podle potřeb režimu bloků.

Informace o parametrech bloků v 7.00 hodin:

1.blok je v režimu 1 – výkonový stav, výkon reaktoru 100%, výkon

turbogenerátorů – 450 MWe

2.blok je v režimu 1 – výkonový stav, výkon reaktoru 94,5%, výkon turbogenerátorů – 418 MWe

3.blok je v režimu 5 - odstavení s dochlazením I.O

4.blok je v režimu 1 - výkonový stav, výkon reaktoru 100%, výkon turbogenerátorů – 458 MWe

Od začátku roku 2007 vyrobila JE Dukovany celkem 2 102 235 MWh elektřiny.

Fotovoltaická elektrárna 2 x 5kW je v provozu. V únoru 2007 vyrobila 271 kWh.