Skupina ČEZ zvyšuje odhad letošního zisku o 500 milionů korun

Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ za polovinu letošního roku v absolutní hodnotě 23,9 mld. Kč již přesáhl výsledky jejího mnohem většího konkurenta, německé skupiny E.On (948 mil. EUR, tj. cca 22,8 mld. Kč). Očekávanou výši zisku roku 2011, přestože je energetika stále ovlivněna doznívající krizí spojenou s nízkými cenami elektřiny, ČEZ zvyšuje na úroveň 40,6 miliard korun.

„V prvním pololetí letošního roku se přes důsledky krize těšíme z výsledků lepších než jakých dosáhli naši západoevropští konkurenti, zejména německé společnosti, jejichž hospodaření bylo významně zasaženo unáhleným uzavřením části jaderných kapacit v zemi. Lepší výsledky ČEZ se projevily nejen v potvrzeném ratingu, kdy ČEZ již disponuje od agentury Moody´s lepší známkou než společnost RWE, ale i například v hodnotě akcií a tržní kapitalizaci společnosti. V energetice nicméně celkově přetrvávají důsledky hospodářské krize, jež  se v oboru projevila v podobě nižších cen za elektřinu. Vzhledem k  tomu, že ČEZ prodává především na rok a více dopředu, pak současná vyšší cenová hladina výsledky již příliš neovlivní. Přesto zvyšujeme náš dosavadní předpoklad ohledně výše letošního zisku a nově počítáme s úrovní o 0,5 miliardy korun vyšší, a to 40,6 miliardy korun. Ani v nejmenším nepolevíme v realizaci našeho stabilizačního a konsolidačního programu NOVÁ VIZE, protože pouze tak plně využijeme všechny příležitosti, které může přinést stávající a budoucí situace na trzích s elektřinou,“ uvádí Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Nižší ceny elektřiny nejsou jediným vlivem, který  hospodaření Skupiny ČEZ letos ovlivňuje. Odrážejí se v něm i dvě nově zavedené daně: darovací daň z emisních povolenek a srážková daň z elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách. Společnost ČEZ se také musí vyrovnat s posilováním české koruny vůči euru, protože většina tržeb je právě v euru.

K omezení těchto vlivů pomohla výroba z větrných elektráren v Rumunsku, kde Skupina ČEZ provozuje rozsáhlý komplex elektráren, jehož část se v současné době ještě dostavuje. Dále narostla výroba z fotovoltaických elektráren Skupiny ČEZ, letos dochází ke kompenzaci nižších distribučních tarifů z roku 2009 a pomohla i úsporná opatření v distribuci v Albánii. Důležitým pozitivem je i podoba nových distribučních tarifů v Bulharsku, která dává impuls k částečné  nápravě zdejší situace v oblasti regulace.

Výroba elektřiny v elektrárnách Skupiny ČEZ v České republice dosáhla téměř shodné úrovně s prvním pololetím předchozího roku, když činila 31,8 TWh (1. pol 2010 - 32 TWh, tj. -1 %). Za celý rok 2011 očekáváme výrobu ve výši  64,7 TWh, tedy o 2 % vyšší než tomu bylo v roce 2010. Současné vyšší ceny elektřiny na trzích s elektřinou povedou k očekávanému nárůstu výroby elektřiny v uhelných elektrárnách o 4 procenta, když v prvním pololetí zde byl naopak pokles o 2 procenta. Očekávaný meziroční růst výroby v jaderných elektrárnách o 2 procenta by měl být především způsoben zkrácením plánovaných odstávek a zvýšením disponibility v Jaderné elektrárně Dukovany.   

Spotřeba elektřiny v České republice v prvním pololetí podle odhadu ČEZ nepatrně poklesla o 0,3 %. Po odečtení vlivu teploty (letošek byl teplotně příznivější než stejné období loňského roku) šlo o růst na úrovni 1,2 procenta. 

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za I. pololetí 2011                                                                                                                                               

  (mld. Kč) meziroční změna %
Provozní výnosy 103,6 + 5%
EBITDA (nebo Provozní zisk před odpisy) 43,9 - 6,9%
Zisk po zdanění 23,9 - 16,6 %

Prezentace k výsledkům zveřejněna na webu – informační povinnost emitenta.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ