Na pravou míru

Jaderná energetika

Zde si můžete přečíst otázky a odpovědi týkající se jaderné energetiky.

Zahraniční investice ČEZ

Zde naleznete odpovědi k tématu zahraničních aktivit Skupiny ČEZ, jejich profitability i financování.

Postavení Skupiny ČEZ na trhu

Zde naleznete odpovědi k otázkám k působení ČEZ na trhu s elektřinou v České republice i v okolních evropských zemích.

Ceny elektřiny

Zde naleznete odpovědi na otázky spojené s tvorbou a vývojem cen elektřiny i faktory, které cenu ovlivňují.

Energetická burza

V této části najdete odpovědi na otázky spojené s fungováním Energetické burzy Praha.

Další otázky

Tato sekce obsahuje otázky, které se nevešly do ostatních částí - např. otázky k Zelené energii, obnovitelným zdrojům a dalším tématům.