Energetická burza

V této části najdete odpovědi na otázky spojené s fungováním Energetické burzy Praha.

Vyhovuje Energetická burza jen monopolnímu výrobci elektřiny v ČR, společnosti ČEZ?

Není tomu tak. Burza je maximálně transparentním způsobem obchodování s elektřinou. Vznik pražské energetické burzy přispěl ke standardizaci obchodů s elektřinou v ČR i k transparentnosti cen.

Nedomníváte se, že pokud by stát zakázal firmě ČEZ obchodovat na Energetické burze, vedlo by to ke snížení cen elektřiny v ČR?

Rolí energetické burzy je přímo a transparentně obchodovat s elektřinou, pro český trh tak bude představovat zásadní přínos. Vývoj cen není možné předvídat, protože cena je přímým výsledkem střetu nabídky a poptávky, tudíž nelze říct, že by bylo možné dosáhnout jinými tržními mechanismy (např. velkoobchodními aukcemi) cenotvorby nižších cen.

Resp. elektřina nepatří na burzu. Není burza jen další snahou ČEZ manipulovat konečné ceny elektřiny?

Ve skutečnosti je realita přesně opačná – burza je maximálně transparentním způsobem určení ceny, protože se zde přímo setkává nabídka (nejen ČEZ, ale i dalších výrobců) a poptávka ze strany více než 30 obchodníků s elektřinou.

Zárukou neovlivňování cenotvorby je i fakt, že společnost ČEZ Prodej, jejímž prostřednictvím ČEZ dodává elektřinu svým zákazníkům, na trhu aktivně neobchoduje s ČEZ, a. s. Předací cena elektřiny dodané vlastním zákazníkům je plně určena výslednou cenou burzy.