Hradec Králové, 13. 2. 2007 - Větrný park v okolí Jaderné elektrárny Dukovany

ČEZ Obnovitelné zdroje, člen Skupiny ČEZ, v rámci rozvoje obnovitelných zdrojů plánuje v lokalitě Dukovan vystavět zhruba 39 větrných elektráren, každá o výkonu 2 MW. Šlo by o dosud největší větrný park elektráren v ČR. Celková výše investice se bude pohybovat na úrovni 2,5 miliardy korun.

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje předpokládá výstavbu 39 větrných elektráren o jednotkovém výkonu 2 MW s výškou stožáru 100 m a průměrem rotoru 90 – 100 m. Celý záměr je rozdělený do tří samostatných etap: Dukovany 1 – oblast u rozvodny vvn Slavětice (5 strojů), Dukovany 2 – oblast podél silnice Rouchovany – Slavětice (14 strojů) a Dukovany 3 – oblast v prostoru mezi jadernou elektrárnou  a obcí Dukovany (20 strojů).

 Projektové práce a územní řízení jsou plánovány na období 2007 až 2008. Výstavba na období 2009 – 2011. „Celkový počet elektráren bude výsledkem vzájemného jednání mezi naší společností, dotčenými obcemi a majiteli pozemků,“ říká Josef Sedlák, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje.

 Společnost pro obyvatele okolních obcí připravila exkurze na větrný park Pavlov u Jihlavy, kde jsou postaveny větrné elektrárny o stejném výkonu a se srovnatelnými parametry. Obyvatelé obcí zde mají možnost posoudit tichý chod větrné farmy a přesvědčit se, že z výstavby „větrníků“ nehrozí žádná rizika.

 Pro obce na jejichž katastru budou postaveny větrné elektrárny se počítá s příspěvkem do obecního rozpočtu ve výši 100 tisíc Kč ročně za jednu větrnou elektrárnu nebo ve výši 80 tisíc Kč ročně za jednu větrnou elektrárnu plus 0,01 Kč za vyrobenou kWh.

 V regionu Dukovany má společnost ČEZ Obnovitelné zdroje připravenou také nadstandardní nabídku. „Každá obec, v jejímž katastru bude stát 10 a více větrných elektráren, získá opční právo na odkup jednoho stroje dle vlastního výběru. Toto právo může obec uplatnit do 5 let od zprovoznění elektráren,“ říká Josef Sedlák.

 Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která patří do Skupiny ČEZ, vyrábí stoprocentně čistou a ekologickou energii. Dceřinou společností ČEZ, a. s. se stala od 1. 1. 2006. Zelenou energii vyrábí v 20 malých vodních elektrárnách a ve svých záměrech počítá zejména s větrnou energetikou, využitím biomasy a bioplynu. Skupina ČEZ plánuje v následujících 15 letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem až 30 miliard korun. Z toho zhruba 20 miliard korun na výstavbu nových větrných elektráren, které mají v nejbližším období největší potenciál rozvoje.

 Jiří Kosina

mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

 

 

Zveřejněno
13
Únor 2007