V případě obnovy Tušimic a Prunéřova zvolila Skupina ČEZ nejmodernější technologii

Tušimice – V plném proudu je již komplexní obnova čtyř 200 MW bloků elektrárny Tušimice II za zhruba 25 miliard korun. Začala odstavením a demontáží dvou výrobních bloků 2. června 2007. Před dokončením je koncepční projekt obnovy elektrárny Prunéřov II, jejíž výrobní parametry budou po modernizaci 3x 250 MW. Jak uvádí Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Skupiny ČEZ, v případě obou elektráren je nová technologie tou nejlepší, co je nyní na trhu k mání.

„Nic lepšího a dokonalejšího v současné době opravdu neexistuje. Samozřejmě tím mám namysli jen technologii, co stavíme v Tušimicích pro 4x 200 MW a kterou použijeme i pro Prunéřov s 3x 250 MW. Zde jsme si mohli dovolit jít o 50 MW výš. Všechna zařízení přitom kupujeme od renomovaných výrobců a ve srovnání se stejně velkými jednotkami v Evropě směrem na západ jsme buď lepší nebo na stejné úrovni. Účinnost je přitom dána velikostí zařízení a v našem případě jsme na špičce efektivnosti a účinnosti provozu. Nikdo v současné době nevyrábí turbínu či kotel s vyšší účinností než my máme plánované pro Tušimice nebo Prunéřov. To samé se týká nového odsíření,“ říká Otakar Tuček.

Co se týče životního prostředí, budou obnovené zdroje splňovat všechny emisní limity a stropy, které budou platné od roku 2015. Technologie je navíc navrhovaná tak, že bude bezodpadová. Veškerá voda bude dále využívána pro provoz v elektrárně. Pokud poteče ven, bude čistější, než tok, do kterého bude odváděna. Zbytky po spalování nebo odsíření budou přepracovány na stavební materiály určené k rekultivaci důlních prostorů.

Samozřejmě, něco jiného by podle něj bylo, kdyby se stavěl nový 1000 MW blok. V podmínkách Tušimic či Prunéřova je to ale nemyslitelné. Když se totiž před několika lety připravovala koncepce obnovy a výstavby nových bloků uhelných elektráren Skupiny ČEZ, hned na začátku byly přijaty dvě důležité a podstatné zásady. „Tam, kde zásoba uhlí umožní provoz elektrárny více než čtyřicet let, půjdeme do výstavby nových zdrojů. To je na severu Čech případ elektrárny Ledvice, kde vyroste zcela nový 660MW blok. A tam, kde má elektrárna zásoby uhlí jen na určitou dobu, jsme se rozhodli pro modernizaci. Zmodernizujeme ji, co nejvíc to půjde a moderní zařízení využijeme k tomu, aby se co nejefektivněji spotřebovala zásoba uhlí, co je k dispozici,“ přiblížil obě zásady Otakar Tuček. Z lomu Libouš budou Severočeské doly zásobovat uhlím obě elektrárny ještě po dobu pětadvaceti let. Až do konce své existence v roce 2015 bude tímto uhlím zásobována i elektrárna Prunéřov I.

V praxi to znamená, že program obnovy Tušimic II a Prunéřova II je svázán s programem postupu těžby na sousedních dolech. Současně s elektrárnami dožije i lokalita lomu Libouš. Severočeské doly proto předpokládají, že zásobování obou elektráren proběhne v rámci územních limitů a nebudou prolamovány. Pokud by se někdy zrušily, pro lokality Tušimice a Prunéřov by se nic nezměnilo. „Nenastane tudíž situace, že bude uhlí a nebude elektrárna či bude elektrárna a nebude uhlí. Obě životnosti se sladily a společně budeme žít po dobu 25-30 let. Pak to všichni zavřeme a budou tu jiné zdroje. ČEZ lokality samozřejmě neopustí, ale je nyní těžko odhadnout, jaké zdroje přijdou za 30 let,“ uzavřel ředitel Tuček.

Odsíření 1 a 2

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II aneb pohled na stavbu budoucí odsiřovací jednotky.

vez2

 

 

 

 

 

 

 

vez1

Věž

Pohled na patky pro kouřovody k chladící věži. Kouřovody budou zaústěny do kruhovitého otvoru ve věži. Ve finále tak bude nahrazen současný 300 metrů vysoký komín.

vez

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrárna Tušimice II (ETU II) se čtyřmi 200MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1974–1975. Postavena byla, shodně jako ETU I, přímo u zdroje paliva Dolů Nástup Tušimice Severočeských dolů, odkud přichází palivo pásovou dopravou až do kotelny. Elektrárna je uspořádána blokově s vyvedením výkonu do přenosové soustavy 400 kV. Dodnes obě elektrárny – ETU II a ETU I – vyrobily 226 075 224 MWhelektrické energie a dodaly 33 512 767 GJ tepla.

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, která se jako první akce programu obnovy zdrojů ČEZ uskuteční v letech 2007–2010, zlepší parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu až po odsíření. Proběhne při ní i obměna či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů. Obnova zvýší účinnost bloků na 38 % a umožní spalovat méně kvalitní energetické uhlí, které bude k dispozici v lokalitě Libouš po roce 2010. Po dokončení obnovy poklesnou výstupní koncentrace emisí SO2 o 70 % a NOx o 65 %. Především díky vyšší účinnosti bloků dojde ke snížení emisí skleníkového plynu kysličníku uhličitého o 15 %, což pomůže naplnit závazky České republiky v rámci dohody v Kjoto

Kromě komplexní obnovy ETU II zahrnuje program obnovy uhelných elektráren ČEZ obdobnou akci v Elektrárně Prunéřov II (po obnově se počítá s instalovaným výkonem 3 x 250 MW). Současně se přípravuje výstavba nového hnědouhelného bloku o instalovaném výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice. Z důvodu nedostatku paliva v lokalitě nebo neefektivity udržování úrovně ekologických parametrů bude ukončen provoz více než desítky bloků.

Kromě Elektrárny Tušimice I, odstavené již v roce 1998, hodlá ČEZ na přelomu let 2015 a 2016 zcela ukončit provoz Elektrárny Prunéřov I. Dalším zařízením, které definitivně mezi léty 2015 a 2020 zastaví provoz, je Elektrárna Mělník III. Podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována jen do roku 2020. Žádné lokality se však ČEZ nehodlá zbavit a hledá možnosti jejího dalšího využití, především energetického, tedy jiných paliv než je tuzemské uhlí. Pozornost je věnována i zabezpečení dodávek tepla v lokalitách, kde je elektrárna poskytuje zákazníkům.

Při zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat s dobou provozu elektrárny na dalších 25 let, při výstavbě nových moderních bloků s výhledem jejich provozu na dalších 40 až 50 let.

Ota Schnepp, mluvčí ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
14
Listopad 2007