Elektrárna Tušimice a Elektrárny Prunéřov se spojily v jednu organizační jednotku, jejím ředitelem je Otakar Tuček

Tušimice/Prunéřov – Do nové fáze své existence vstoupily Elektrárna Tušimice II a Elektrárny Prunéřov I a II. Přestaly totiž existovat jako dvě samostatné organizační jednotky v rámci uspořádání uhelných elektráren Skupiny ČEZ a sloučily se v jednu pod názvem Elektrárny Tušimice a Prunéřov.

„V této chvíli se jedná pouze o formální krok, který dovršil postupné slučování obou elektrárenských provozů. Existující organizační útvary a pracovní místa se zařazují se všemi atributy do nové struktury nové organizační jednotky. Jediným zrušeným pracovním místem je proto post ředitele Elektráren Prunéřov,“ říká ke změně Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Slučování organizačních jednotek již synergické efekty přineslo a očekávají se další.

K tomu je třeba dodat, že postupné slučování obou elektráren začalo 1. května 2006 právě jmenováním Otakara Tučka do funkce ředitele Elektrárny Tušimice II a Elektráren Prunéřov I a II. Již před tím ovšem více než pět let vedl samostatně „tušimickou dvojku“. Jedním z důvodů, proč před dvěma lety došlo v rámci ČEZ ke sloučení těchto dvou lokalit pod jedno vedení, byla rozbíhající se plánovaná komplexní obnova zdrojů.

Elektrárna Tušimice prochází v současné době komplexní obnovou. Polovina provozu je tak odstavena a modernizuje se. Po dokončení první fáze obnovy pak přijde na řadu druhá polovina elektrárny.

„V případě Elektrárny Tušimice se již pomalu blíží finále 1. etapy, která obnáší modernizaci bloků 23 a 24. V dohledné době nás čeká několik milníků, prvním bude v červenci olejový proplach turbíny. Dalšími budou v říjnu první pára do turbíny a první přifázování turbogenerátoru. V případě komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II je vše ve fázi projektových příprav,“ dodává ředitel Tuček. Podle něj nejen společný proces renesance klasické energetiky, ale i stejná kvalita uhlí ze společných dobývacích prostor Severočeských dolů a poměrně malá vzdálenost mezi oběma lokalitami vedla nejdříve k jejich sloučení pod jedno vedení a nakonec i do jedné organizační jednotky v rámci uhelných elektráren Skupiny ČEZ.

Elektrárna Tušimice II vyrobila v loňském roce 3 964,8 GWh elektrické energie, což je 10,5% v rámci všech uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Elektrárny Prunéřov I a II se na výrobě podílely 26,2%, což je 9 888,4 GWh. Obě elektrárny tak celkem vyrobily 13 853,3 GWh a celkově se podílely na výrobě elektřiny v rámci uhelných elektráren Skupiny ČEZ 36,6%. Veškeré uhelné elektrárny přitom v roce 2007 vyrobily 37 830,3 GWh elektrické energie.

Připočteme-li ke všem uhelným elektrárnám i vodní a jaderné elektrárny ČEZ, a. s., dostaneme se v roce 2007 k celkové výrobě elektřiny ve výši 65 442,2 GWh. V tomto případě činí podíl Elektráren Tušimice a Prunéřov 21,2%.

K 30. dubnu 2008 měly Elektrárny Tušimice a Prunéřov 599 zaměstnanců.

Elektrárna Tušimice II (ETU II) se čtyřmi 200 MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1974–1975. Postavena byla, shodně jako ETU I, přímo u zdroje paliva Dolů Nástup Tušimice  Severočeských dolů, odkud přichází palivo pásovou dopravou až do kotelny.Elektrárna je uspořádána blokově s vyvedením výkonu do přenosové soustavy  400 kV. Odsířena byla v letech 1994 až 1997.  Komplexní obnova  Elektrárny Tušimice II, která se jako první akce programu obnovy zdrojů ČEZ uskuteční  v letech 2007–2010, zlepší parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu až po odsíření. Proběhne při ní i obměna či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů. Obnova zvýší účinnost bloků na 38 % a umožní spalovat méně kvalitní energetické uhlí, které bude k dispozici v lokalitě Libouš po roce 2010. Po dokončení obnovy poklesnou výstupní koncentrace emisí SO2 o 70 % a NOx o 65 %. Především díky vyšší účinnosti bloků dojde ke snížení emisí skleníkového plynu kysličníku uhličitého o 15 %, což pomůže naplnit závazky České republiky v rámci dohody v Kjoto.

Elektrárny Prunéřov I a II jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice a patří k největším dodavatelům elektřiny. Prunéřovská dvojka je zároveň nejmladší uhelnou elektrárnou Skupiny ČEZ. Oba komplexy byly postaveny v sousedství Dolů Nástup Tušimice, přičemž nyní odebírají hnědé uhlí z lokality Libouš.

Elektrárna Prunéřov I s šesti 110 MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. V rozpětí let 1987 až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva byly v rámci útlumového programu začátkem 90. let minulého století odstaveny. V letech 1996 až 1997 byla elektrárna odsířena.

Elektrárna Prunéřov II  s pěti 210 MW byla postupně uvedena do provozu v letech 1981 až 1982. V letech 1996 až 1997 byla odsířena. Stejně jako v případě její starší sestry zde byla použita metoda mokré vápencové vypírky. Komplexní obnova elektrárny byla schválena na začátku roku 2007, přičemž proběhne v letech 2011 až 2013. Půjde o bloky 23, 24 a 25 (3x 250 MW). Nová technologie umožní spalovat méně energetické uhlí z lomu Libouš i po roce 2010. Především díky vyšší účinnosti bloků dojde ke snížení emisí, což pomůže naplnit závazky České republiky v rámci dohody v Kjoto.

Při zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat s dobou provozu Elektráren TušimicePrunéřov na dalších 25 let.

Vedle elektrické energie dodává prunéřovská elektrárna teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Elektrárna Tušimice zásobuje teplem město Kadaň.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
7
Květen 2008

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Fotografie: Elektrárna Tušimicejpg536 kB