Malá vodní elektrárna v Pardubicích dostala novou technologii

Hradec Králové, 12. ledna 2012 – Na konci minulého týdne byl do malé vodní elektrárny na řece Labi, která patří mezi výrobní zdroje společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, usazen nový generátor a blok rozvaděče turbíny. Výměna technologie je součástí rozsáhlé modernizace elektrárny, která začala již v roce 2011.

 K instalaci technologie došlo na elektrárně ve dnech 5. – 6. ledna 2012. Do útrob strojovny byla uložena pomocí devadesátitunového mobilního jeřábu dvěma stropními otvory. Ve čtvrtek to byl generátor o hmotnosti 12 tun a v pátek rozvaděč turbíny, který má hmotnost 26,5 tun.   

Pardubická malá vodní elektrárna byla první elektrárnou s velkým horizontálním turbosoustrojím, která byla v České republice postavena a v roce 1978 uvedena do provozu. Stávající Kaplanova turbína s pevnými rozváděcími lopatkami však znemožňovala provozovat soustrojí v širokém rozsahu průtoků vody při zachování vyhovující účinnosti. To byl také hlavní důvod k zahájení modernizace elektrárny v červnu loňského roku.

V létě 2011 byla provedena demontáž stávající technologie. Na podzim stavební práce pokračovaly betonáží vtoku, pomocí 68 m3 samozhutnitelného betonu, aby mohlo začít na začátku roku 2012 navážení nové technologie. Veškeré práce na jaře doplní instalace řídicího systému. „Pro elektrárnu je vyprojektována nová přímoproudá Kaplanova turbína s oběžným a plně regulovaným rozváděcím kolem, společně s novým generátorem a převodovkou,“ říká Oldřich Kožušník, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje.

Malé vodní elektrárny společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje lze najít například na Labi, Divoké Orlici, Mži, Vydře, Chrudimce, Moravě a Svratce.Nejstarší elektrárnou je MVE Čeňkova pila na Šumavě s instalovaným výkonem 100 kW a rokem vzniku 1912. V regionu východních Čech společnost provozuje osm malých vodních elektráren – Hradec Králové, Les Království, Pardubice, Pastviny, Práčov, Předměřice, Přelouč a Spálov.

Jiří Kosina, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
12
Leden 2012