Jaderná energetika bez ukvapených rozhodnutí

Dějištěm posledního výjezdního zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla na první pohled možná překvapivě dukovanská jaderná elektrárna. Odborná veřejnost však něco podobného očekávala, neboť právě tato elektrárna je předmětem diplomatické roztržky mezi ČR a některými orgány EU. Události v japonské Fukušimě znovu otevřely celosvětovou debatu o využití jaderné energie. Cílem poslanců HV Poslanecké sněmovny bylo přesvědčit se za pomoci odborníků (mezi jinými předsedkyní SÚJB Dany Drábové) přímo na místě o bezpečnosti elektrárny.

„Pokud si stručně zrekapitulujeme události minulého roku – nejprve přišlo zemětřesení ve Fukušimě s ničivou vlnou tsunami, poté Spolková republika Německo ukončila poněkud překotně, bez vyhodnocení příčin selhání v Japonsku, svůj jaderný program a na Českou republiku začal být vyvíjen nátlak ohledně Dukovan. Eurokomisař Günther Oettinger, který je členem německé vládní CDU, opakovaně konstatoval, že pokud Dukovany nevyhoví extrémně náročným zátěžovým testům, bude EU trvat na jejich uzavření. Považuji proto za nutné přesvědčit se o situaci přímo na místě a rozptýlit obavy části veřejnosti,“ vysvětluje předseda hospodářského výboru Milan Urban (ČSSD).

Jaderná elektrárna Dukovany byla dokončena roku 1987 a disponuje čtyřmi tlakovodními reaktory typu VVER (což je podstatně odlišné zařízení, než bylo instalováno ve Fukušimě ale i v Černobylu). Celkový výkon elektrárny je 1960 MW a v loňském roce dodala do sítě celkem 14 369 GWh. Zvažuje se i výstavba pátého reaktoru, přičemž u těch stávajících by chtěl provozovatel ČEZ, a. s., získat do roku 2015 licenci k provozu na dalších 10 let.

JE Dukovany patří k těm nejlépe provozovaným elektrárnám ve světě.  Prostřednictvím desetiletých periodických bezpečnostních prověrek a následných modernizačních kroků elektrárna plní mezinárodní bezpečnostní doporučení.  V elektrárně probíhá rozsáhlá modernizace, která také zvyšuje výkon elektrárny z původních 1760 MW na plánovaných 2000 MW. Mění se i systém SKŘ – kontroly a řízení. Odborníci i přítomní poslanci se shodli, že důvod k okamžitému uzavření elektrárny není, a elektrárna prochází normálním procesem zlepšování, kterým reaguje na aktuální požadavky mezinárodní jaderné komunity.

Výstavba nového reaktoru v lokalitě Dukovany, který splňuje nejmodernější bezpečnostní standardy, je ve fázi posuzování studie proveditelnosti. Odstavení stávajících reaktorů zatím nepřipadá v úvahu.

„O jaderné energetice bezesporu musíme vést celospolečenskou debatu. Nevydal bych se však cestou ukvapených rozhodnutí jako některé evropské země. Můj názor je dlouhodobě neměnný – budoucností je vyvážený mix jaderné energie, fosilních paliv a obnovitelných zdrojů,“ uzavírá Milan Urban.

Ing. Petr Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Zveřejněno
20
Leden 2012