Příjem žádostí o Oranžovou učebnu či Oranžové schody se blíží do finiše

Severní Čechy – O finanční prostředky od Nadace ČEZ v rámci projektů „Oranžové schody“ a „Oranžová učebna“ mohou stále ještě žádat všechny základní, střední a vyšší odborné školy v České republice. Žádosti přijímá Nadace ČEZ do 29. února 2012, a  to výhradně v elektronické podobě.

Grant Oranžová učebna financuje například audiovizuální vybavení, měřicí přístroje, demonstrační sestavy, žákovská pracoviště nebo bloky propojené středovým modulem s uloženými rozvody plynu, odpadů a vody. Příjemcem nadačního příspěvku se mohou stát školy a školská zařízení kategorie B (základní školy), C (střední školy) a E (vyšší odborné školy) podle klasifikace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora může dosahovat až 200 tisíc korun. Od roku 2010 Nadace ČEZ vybavila 46 Oranžových učeben za více než 8, 7 milionu korun.

Grant Oranžové schody financuje schodolezy, schodišťové plošiny, výtahy a naváděcí systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Příjemcem nadačního příspěvku se mohou stát rovněž základní, střední, vyšší odborné a speciální školy. Podpora Nadace ČEZ může dosahovat až jeden milion korun. Od roku 2010 podpořila nadace v rámci projektu Oranžové schody 15 škol celkovou částkou téměř 8,3 milionu korun.

Grantové řízení Oranžové schody a Oranžová učebna pro rok 2012 Nadace ČEZ vyhlásila 9. ledna 2012. Žádosti jsou přijímány pouze v elektronické podobě, která žadatelům šetří čas i peníze za poštovné. Výhodou je i to, že formulář lze vyplnit a odeslat jedním kliknutím v jakoukoliv dobu a bez ohledu na to, zda je pracovní den či víkend. 

Veškeré potřebné informace, pravidla i formuláře k projektům naleznou zájemci na stránkách Nadace ČEZ:

http://www.nadacecez.cz/cs/granty/vyhlasene-grantove-rizeni-pro-projekt-oranzove-schody.html

http://www.nadacecez.cz/cs/granty/vyhlasene-grantove-rizeni-pro-projekt-oranzova-ucebna.html

O Nadaci ČEZ:  Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení různé veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů. Více informací na www.nadacecez.cz

O dalších projektech podporovaných Skupinou ČEZ se dozvíte na: www.facebook.com/pomahame.regionum.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
21
Únor 2012