Žáci ZŠ Telč se učí fyziku zábavně

Základní škola Telč v Hradecké ulici představí veřejnosti ve čtvrtek 23. února v 15.30 hod nově vybavenou učebnu fyziky, která umožní lepší zapojení žáků do výuky. Osm moderně zařízených laboratorních lavic a další pomůcky pořídila škola i díky příspěvku 200 tisíc korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžová učebna.

Žáci Základní školy Telč se od zítřka v hodinách fyziky mohou bavit pozorováním a prováděním řady experimentů. Zastaralou a nevyhovující učebnu fyziky vybavila škola rozvody vody, elektrického proudu a plynu. Díky laboratorním lavicím se žáci mohou těšit na výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů zajímavou a zábavnou formou. „Žáci se v hodinách rádi zapojují do praktických činností a experimentování a to zvyšuje jejich motivaci. Navíc u nás probíhá řada projektů – ekologických i fyzikálních. A pro ty potřebujeme náležité technické vybavení,“ vysvětluje Miluše Remešová, ředitelka školy.

Tato základní škola se snaží zapojovat se do různých aktivit. Zaměřuje se na ekologii a probíhá v ní řada přírodovědných i mezinárodních projektů. „V oblasti ekologie jsou to například aktivity v rámci projektů Envigame, Ekoškola, Den Země. Dokonce jsme získali titul 1. stupně udržitelného rozvoje a v rámci fyziky několik mezinárodních ocenění,“ říká ředitelka školy a dodává: “Také jsme navázali spolupráci s přírodovědeckou fakultu MU v Brně a účastníme se různých fyzikálních projektů, jako je například Mrazivý dusík nebo Fyzikální duet.“

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitnit výuku přírodovědných a technických předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. „Základní škola Telč je velmi aktivní a jsem rád, že jim výuku pomůžeme zpestřit modernějším vybavením. Fyzika není u žáků moc populární, a proto oceňujeme snahu škol, které se snaží děti k tomuto předmětu motivovat,“ říká Daniel Novák z Nadace ČEZ.

Od roku 2010, kdy grant Oranžová učebna vznikl, podpořila Nadace ČEZ vznik 46 Oranžových učeben celkovou částkou 8 730 655 Kč.

Jana Štefánková, oddělení komunikace, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Zveřejněno
22
Únor 2012