Elektrárna Tušimice: Komplexní obnova finišuje

Tušimice - Po téměř čtyřech letech se komplexní obnova elektrárny Tušimice chýlí ke konci. Výrobní bloky 2,3, a 4 jsou již ve zkušebním provozu a blok 1 prochází posledními komplexními zkouškami. Účinnost elektrárny se přitom podařilo navýšit z 32 na více než 38%, které byly zadány v projektu. Veškeré emise pak poklesly ještě hlouběji, než bylo podle projektu plánováno. Tušimice se tak stanou ekologickým provozem, který už nyní více než na sto procent splňuje přísné evropské normy platné po roce 2015.

„Ukázalo se tak, že i přes počáteční stavební a technologické neduhy jdeme tím správným směrem. Obrazně řečeno, pokud chcete z trabanta udělat mercedes, musíte jít hned několika cestami plných zkoušek a hledání nejlepšího řešení. A protože to před vámi nikdo nedělal, vše samozřejmě probíhá během přestavby vozu,“ říká s nadsázkou Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Tušimická elektrárna už nyní vypadá spíše jako projekt 3. než 2. tisíciletí. Nový design kotelny a strojovny spíše připomíná zaoceánský parník, než budovu s nejdůležitějšími technologiemi potřebnými pro výrobu elektrické energie. Definitivně z povrchu zemského také zmizela dominanta krajiny v okolí Kadaně a Nechranické přehrady – 300 metrů vysoký železobetonový komín.

Elektrárna Tušimice

Elektrárna Tušimice - chladicí věže s kouřovodem

„Nové moderní technologie ho nepotřebují. Spaliny jsou tak čisté, že mohou být odváděny kouřovody do chladicích

věží a spolu s teplou párou pak stoupají vzhůru. Proto bylo rozhodnuto o demolici komína. Vzhledem k tomu, že byl obklopen technologickými stavbami a poblíž stojí i administrativní budova, nemohl být odstřelen. Musel se postupně zbourat od shora dolů, přičemž naopak směrem nahoru v jeho středu vyrostla bourací plošina se speciálním bouracím bagrem, jehož osádka postupně narušovala a ulamovala železobetonové skruže. Demoliční práce probíhaly poměrně rychle. Prakticky je přerušovaly jen nepříznivé povětrností podmínky, a to buď silný nárazový vítr, nízké venkovní teploty či déšť a padající sníh,“ dodal Otakar Tuček.

Kromě vynikajících výsledků co se účinnosti a emisních limitů týče, přináší modernizace Tušimic i další klady.  Podle ředitele Tučka je tím nejdůležitějším roční pokles spotřeby hnědého uhlí a nový způsob ukládání vedlejších energetických produktů. „Před modernizací jsme potřebovávali na roční provoz 5 milionů tun uhlí, nyní  je to jen 3,6 milionu tun, což je pochopitelně přínosem pro její plánovanou životnost. Ta bude zhruba pětadvacet let,“  podotýká Otakar Tuček.

Ve druhém případě se popeloviny vzniklé spalováním již neukládají na odkaliště T mezi elektrárnou a Nechranickou přehradou, ale používají se k vyplnění nedalekých vytěžených prostor Severočeských dolů. „Bývalé složiště proto rekultivací vracíme zpět do krajiny. Na doporučení odborníků na ochranu životního prostředí bude ve finále připomínat maďarskou pustu.  Stepní traviny, kameny a stromy na pláních jsou totiž oblíbenou domovinou kriticky ohroženého druhu motýla okáče metlicového, který se tam poměrně hojně vyskytuje. Jedná se o jednu z jeho největších populací v Čechách. My jeho záchranou jen naplňujeme jedno z kréd Skupiny ČEZ, a to že je šetrná k přírodě,“ uzavřel Otakar Tuček.

Elektrárna Tušimice II se čtyřmi 200 MW bloky byla uvedena do provozu v letech 1974–1975. Postavena byla, shodně jako dnes již neexistující ETU I, přímo u Dolů Nástup Tušimice Severočeských dolů, odkud uhlí přichází pásovou dopravou až do kotelny. Elektrárna je uspořádána blokově s vyvedením výkonu do přenosové soustavy 400  kV. Odsířena byla v letech 1994 až 1997. Vyrobeným teplem zásobuje město Kadaň. Komplexní obnova  Elektrárny Tušimice II je první akcí z programu obnovy zdrojů ČEZ. Začala v roce 2007 a skončí  v letošním roce.  Ve finále zlepší parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu až po odsíření a další provozy.  Modernizace se dočkaly i  systém  kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů.Obnova zvýší účinnost bloků na 38 % a umožní spalovat méně kvalitní energetické uhlí, které bude k dispozici v lokalitě Libouš právě po roce 2010. Při tak zásadní modernizaci a instalaci nových technologií v rámci všech čtyř bloků pak lze počítat s dobou provozu elektrárny na dalších 25 let  Celá komplexní obnova elektrárny Tušimice II byla vyčíslena na zhruba 27 miliard korun. Generálním dodavatelem je Škoda Praha Invest, kotle jsou z Vítkovic a turbíny od Škody Power. Dodavatelem odsíření je Austria Energy & Enviroment. Řídící systémy a elektro zajišťuje pro komplexní obnovu firma Siemens. Stavební část první i druhé etapy modernizace elektrárny probíhá v režii firmy Viamont ve spolupráci se Stavbami mostů Praha. Podle svého zaměření pak výše uvedené společnosti ve spolupráci s dalšími firmami zrealizují instalaci veškerého nového technologického zařízení a potřebného technického zázemí pro provoz zmodernizovaných bloků. 

 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
26
Duben 2012