Gymnazisté v Úpici se učí fyziku interaktivně

Hradec Králové, 18. ledna 2013 - Studenti osmiletého gymnázia v Úpici se vzdělávají v přírodních vědách pomocí zábavné výuky a názorných pokusů. Ve čtvrtek 17. ledna otevřela škola novou moderní interaktivní učebnu fyziky se zaměřením na praktický a zábavný výklad učiva. Na pořízení učebních pomůcek přispěla Nadace ČEZ částkou 200 tisíc korun.

Žáci už neposlouchají jen teoretický výklad, ale s probíraným učivem se seznamují prostřednictvím interaktivních pokusů, které dosud prováděli pouze mechanicky. Pomáhá jim k tomu měřící systém PASCO s napojením na moderní informační technologie. Toto zařízení zapisuje a rovnou vyhodnocuje data a na interaktivní tabuli může průběh pokusu a naměřené hodnoty sledovat celá třída. „Nechceme mít z žáků pouhé pasivní posluchače, kteří okamžitě po opuštění třídy vypustí veškerou látku z hlavy. S novými pomůckami je aktivně zapojujeme do výuky a zvyšujeme jejich motivaci k učení,“ uvedla Jana Nývltová, ředitelka Městského gymnázia a SOŠ Úpice.

Při výuce žáci i učitelé kromě nového vybavení ocení i nové zatemnění třídy, které umožňuje lepší viditelnost na prezentované učivo na osvětlené interaktivní tabuli. „Žáci i učitelé si velmi rychle na novou učebnu zvykli a její využití pro výuku je maximální. Učitelé si velmi pochvalují zapojení více studentů do výuky v jeden okamžik, což podporuje jejich soustředění i motivaci,“ doplňuje ředitelka školy Jana Nývltová.

Grantové řízení Oranžová učebna vyhlásila Nadace ČEZ poprvé v roce 2010, přičemž do dnešního dne podpořila 53 Oranžových učeben po celé České republice. Jejich cílem je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. „Kapitolu z učebnice si umí každý přečíst i doma. Učitelé by ji však měli žákům srozumitelně vysvětlit a prakticky předvést. Pak se fyzika stane hrou a ne noční můrou,“ řekl Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
18
Leden 2013