Peníze od Nadace ČEZ získala škola hlavně díky rodičům svých žáků

Varnsdorf - Nová počítačová učebna a dovybavení všech tříd interaktivními tabulemi je od 30. ledna na Interaktivní základní škole ve Varnsdorfu již realitou. Stalo se tak po několika měsíčním úsilí, přičemž vyučovat s využitím nejmodernějších učebních pomůcek umožnil půlmilionový příspěvek od Nadace ČEZ. K jeho získání napomohli rodiče žáků a další přátelé školy, kteří hlasovali v loňské anketě Skupiny ČEZ s názvem Vaše volba. Varnsdorfský projekt podpořili 1 154 hlasy z 5 100 zaslaných v rámci celých severních Čech.

„Učebnu s výpočetní technikou budou navštěvovat všechny naše třídy. Každé dítě bude pracovat na svém počítači, takže můžeme přistupovat k výuce více individuálně a lépe tak procvičíme probíranou látku. Navíc propojením počítačů s interaktivní tabulí a možností napojení na internet se pro všechny stane vyučování výrazně atraktivnější a efektivnější,“ poznamenala Milada Hnilicová, ředitelka školy, k výhodám moderních technologií. Podle ní usnadní nejen výuku přírodovědných předmětů či dějepisu a vlastivědy, ale například i jazyků, jak českého, tak i cizích.  

Jak už vlastně název základní školy (Interaktivní) napovídá, děti se učí vnímat počítač nejen jako prostředek pro hru, ale hlavně jako užitečného pomocníka. „Naučí se i ovládat různé programy, což jim usnadní další studium, případně hledání zaměstnání. Je moderní doba a základní počítačové znalosti dnes vyžaduje prakticky každá firma,“ dodává Milada Hnilicová.

Anketa „Vaše volba“ umožňuje lidem ve všech regionech ČR určit, na které projekty má Nadace ČEZ přispět. V roce 2010 se ze všech regionů sešlo 9 900 hlasů, loni se jejich počet ztrojnásobil. „Možnost ovlivnit směrování části naší podpory chceme zachovat i nadále. Kromě například tradičních Oranžových hřišť rádi podpoříme kvalitní projekty z oblasti vzdělávání, pomoci handicapovaným nebo komunitního rozvoje,“ říká Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.

V roce 2010 Nadace ČEZ podpořila sedm projektů v celkové částce 3 500 000 korun, stejně tomu tak bylo i o rok později.  Poprvé přitom obyvatelé severních Čech svými hlasy rozhodli, že půl milionu korun získá Nemocnici Kadaň na dofinancování nového ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení. Následně v roce 2011 se největší přízni veřejnosti těšila výše zmiňovaná Interaktivní základní škola ve Varnsdorfu. Projekt Vaše volba pochopitelně pokračoval i v roce 2012. Veřejnost mohla hlasovat od 26. března do 31. října na www.cezregiony.cz nebo prostřednictvím vyplnění anketních lístků na vybraných místech v ČR. V současné době Nadace ČEZ připravuje zveřejnění výsledků hlasování.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
30
Leden 2013