Domažličtí senioři mohou využívat speciální cvičební prvky

Obyvatelé domova pro seniory v Domažlicích mohou od tohoto týdne cvičit a protahovat se na pěti speciálně upravených venkovních fitness strojích přímo na zahradě areálu. Nadace ČEZ přispěla na toto „hřiště pro seniory“ částkou 88 600 korun.

V průběhu slavnostního otevření hřiště předvedly funkce jednotlivých zařízení nedočkavé zájemkyně z řad obyvatelek domova. Nebály se ani tzv. chodícího stroje, na kterém se protahují spodní partie těla a stabilita (foto 1). Pro udržení např. jemné motoriky slouží „prstový“ dřevěný žebřík (foto 2) a zápěstí se dá procvičovat otáčením malých kroužků. Lehce posilovat břišní svaly mohou senioři vsedě pomocí dvou nízkých šlapadel v různých vzdálenostech od lavičky. Horní polovinu těla a paže lze protahovat otáčením různě velkých kruhů (foto 3). Prvky nekladou skoro žádný odpor.

Ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Venuše Klimentová obyvatelům připomínala: „ I ve vyšším věku je důležité stále pracovat na dobré fyzické kondici, procvičovat jemnou motoriku a nebát se zkusit něco nového. Prvky nám pomohou i při rehabilitaci zdravotně hendikepovaných.“

Inspirací pro podání žádosti se pro zástupce města Domažlice stalo podobné hřiště vybudované v Domě s pečovatelskou službou v Holýšově, které v roce 2011 také finančně podpořila Nadace ČEZ.

Michaela Jirovcová

Zveřejněno
10
Květen 2013