Změny v dozorčí radě ČEZ

Dozorčí rada ČEZ na zasedání dne 26.1.2006 projednala rezignaci předsedy dozorčí rady pana Jiřího Havla ze dne 20.12.2006. Tímto bylo ukončeno jeho členství v dozorčí radě. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen dosavadní místopředseda dozorčí rady pan Zdeněk Hrubý. Na dobu do zasedání valné hromady ČEZ byl kooptován za nového člena dozorčí rady pan Zdeněk Trojan. Stávající člen dozorčí rady pan Jiří Bis byl zvolen místopředsedou dozorčí rady.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Zdeněk Trojan (nar. 1936) absolvoval strojní fakultu ČVUT (1959), kandidaturu (CSc.) obhájil v roce 1974, habilitoval (doc.) v roce 1991. Od roku 1962 pracuje na strojní fakultě ČVUT (nyní v Ústavu procesní a zpracovatelské techniky). V roce 2004 – 2005 byl poradcem ministra pro místní rozvoj, v současné době je poradcem předsedy vlády.

Pan Trojan byl například členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (1992 – 1996) a členem Zastupitelstva hl. m. Prahy (1998 – 2002).

 

Ladislav Kříž, tiskový mluvčí, ČEZ, a. s.

Zveřejněno
27
Leden 2006