Nové vedení velmi vysokého napětí zajistí dostatek elektřiny pro Liberecko i Frýdlantský výběžek

ČEZ Distribuce dokončila koncem loňského roku na Liberecku strategickou stavbu dvojitého vedení velmi vysokého napětí 110 kV na trase Bezděčín – Šimonovice. Tato význačná investiční akce za více než 100 milionů korun umožní připojení nových zákazníků jak z Liberecka, tak i z Frýdlantského výběžku.

l„Díky novému vedení již můžeme uspokojit většinu žadatelů o připojení z Liberecka i Frýdlantska. Zároveň jsme zvýšili spolehlivost dodávek elektrické energie i zlepšili stabilitu distribuční soustavy,“ říká Karel Kohout, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Každá liniová stavba s sebou nese řadu úskalí. Také energetici se před samotným zahájením stavby museli vypořádat s řadou problémů. Vedení prochází obtížným zalesněným a kopcovitým terénem, trasa vedení se nachází na území Přírodního parku Ještěd, část trasy také v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Dále prochází ochranným pásmem neelektrifikované železniční tratě Turnov – Liberec, ve třech případech tuto trať křižuje. Stavbu zdržovala složitá a zdlouhavá majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků.

Samotné práce započali energetici loni v květnu a dokončili v prosinci. Dvojvedení je dlouhé 8 350 m a má 37 nových stožárů, z toho 15 nosných, 19 kotevních, 2 podchodové a 1 odbočný stožár. Proběhla také instalace kombinovaného zemního lana, za účelem zajištění přenosu informací po optických traktech. Vedení prochází leteckým koridorem, a tak mohou řidiči jedoucí ve směru Liberec – Praha vidět nad rychlostní komunikací na „drátech“ výstražné koule.l

ČEZ Distribuce, a. s., provozuje na území České republiky vedení v délce 159 456 km. Na severu Čech jde o vedení v délce 27 935 km. Údržba a obnova těchto vedení si vyžaduje nemalé náklady, které mají za cíl zabezpečit vysoký standard kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny a prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy umožnit připojení novým žadatelům. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
13
Leden 2014