V elektrárně vyměnili obří ventilátor

V Elektrárně Dětmarovice vyměnili ventilátor kouřových spalin. Při maximálním zatížení spotřebuje za 50 minut tolik energie jako průměrná česká domácnost za celý rok.

Jeho velikost je impozantní, konce lopatek obíhají kruh o průměru 4,5 metru. Každá měří 80 centimetrů a celkem jich je 18. V elektrárně slouží k protlačení spalin z kotlů přes odsiřovací zařízení, které zbaví kouřové plyny síry.  

Původní ventilátor sloužil v elektrárně 15 let. Disponoval mechanismem pro natáčení lopatek, což mělo dvě nevýhody. Natáčecí mechanismus byl náročný na údržbu a vyznačoval se vysokými ztrátami při nízkých výkonech. Lopatky se točily stále stejnou rychlostí a regulace probíhala jejich natáčením, tedy snižováním jejich účinnosti. Elektrická energie pak v těchto režimech přicházela nazmar. Nové řešení, které jasně demonstruje vývoj technologického pokroku za zmiňovaných 15 let, již natáčecí lopatky nepoužívá. K regulaci celého ventilátoru je použit frekvenční měnič, který napájí motor ventilátoru. Otáčky jsou tedy vždy úměrné potřebám elektrárny a spotřeba energie je tím nižší, čím nižší jsou otáčky elektromotoru.  „Mimochodem jedná se o největší měnič frekvence použitý ve Skupině ČEZ,“ říká Vlastimír Kontrik ředitel elektrárny a doplňuje: „Od nové koncepce, kterou vymysleli naši pracovníci, si slibujeme až poloviční úspory elektřiny a to už je znát. Nové řešení nám přineslo také jemnější regulaci, spouštění bez proudových rázů a plynulé zatěžování soustrojí.“

Elektrárna Dětmarovice je svým instalovaným výkonem 800 MW největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie a více než 800 000 GJ tepla. Pro představu se jedná o spotřebu elektřiny přes 700 000 domácností. Teplem pak zásobuje města Bohumín a Orlovou.

Jaroslav Jurča

Zveřejněno
24
Leden 2014