Obce mohou žádat u Nadace ČEZ o grant na výsadbu alejí

Severní Čechy - I když podél frekventovaných silnic ubývají stromy po stovkách, pokoušejí se obce a města stále častěji o výsadbu nových alejí či obnovu těch historických. I letos budou moci za tímto účelem využít grantu Nadace ČEZ, která pod odborným dohledem botanika Václava Větvičky podpořila už 88 stromořadí po celé republice. Žádosti mohou obce podávat na jednoduchém webovém formuláři do konce února, maximální výše příspěvku je stanovena na 200 000 korun.

Starostka Ledv ic sází jeden ze stromů.Výsadbu alejí podporuje Nadace ČEZ už čtvrtým rokem, přičemž do současné doby města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily už 88 stromořadí s více než 10 000 stromy, další pak společně s keři použily v rámci různých parkových úprav. „Od starostů jsme se s překvapením dozvěděli, že jsme jediný subjekt, který výsadbu alejí dlouhodobě podporuje. O to víc nás těší velký zájem obcí i jejich obyvatel,“ řekla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Nyní otevřené grantové řízení je určeno pro ty, kteří chtějí sázet už letos na jaře. Ti, kteří preferují podzimní termín výsadby, budou moci podat žádost v průběhu července. V případě severních Čech tak navážou na 43 měst a obcí, které v minulosti možnost grantu využily. Například již v roce 2011 tak mohlo město Ledvice použít novou zeleň na oživení tamního parčíku.  Zároveň se tak snížila i prašnost v centru města, když v několika etapách bylo vysazeno celkem 907 listnatých keřů, 60 kusů listnatých stromků a 13 kusů jehličnanů.  V obci Světec pro změnu vznikl živý plot z keřů ptačího zobu, který oddělil dětské hřiště od místní komunikace. Turisty směřující k vyhlídce Aloiska v blízkosti Kostomlat pod Milešovkou zase potěšila obnovená alej hrušní, třešní a jabloní. Nová zeleň oživila také zahrady mateřských škol v Bílině.

Téměř tisíc čtyři sta kusů dřevin vysázených v aleji o délce 300 metrů se v roce 2012 poprvé zazelenalo v Poleradech na Mostecku.„Je to protiprašná a protihluková stěna, která do pěti let úplně oddělí sousední vlečku od obce a vyřeší tak náš dlouhodobý problém – hluk a při nepříznivých povětrnostních podmínkách i prašnost. V budoucnu tu navíc plánujeme zřídit zahrádkářskou kolonii,“ uvedl starosta obce Pavel Novák. Proměnou prošla třeba v České Kamenici i bývalá vilová zahrada „Zelený vrch“ v  městské památkové zóně. Její stoleté stromy postupně odumíraly, město zde proto během podzimu 2011 nechalo vysadit 208 nových listnáčů a jehličnanů. Na revitalizaci zahrady přitom získalo grant od Nadace ČEZ 

Kontrola zeleně v obci Hora Sv. Šebesitána.„Na sadbovou úpravu areálu U hřiště jsme měli připravený projekt, ale chyběly nám peníze. Měli jsme proto radost z toho, že jsme ho díky Nadaci ČEZ mohli dokončit. U příjezdové cesty vznikla alej javorů a jasanů, vedle hřiště rostou nové smrky, mochny a hlohy. Celý prostor ohraničuje jírovec. Celkem jsme vysadili 146 nových stromů,“poznamenal Jan Koutský, starosta krušnohorské obce Hora Sv. Šebestiána. Stejnou radost měli v minulosti i v obci Kvítkov na Českolipsku, kde jim chyběly finanční prostředky na výsadbu pouhých šesti patnáctiletých lip. „Lípy stály u kostela sv. Jakuba Většího odnepaměti, kvůli jejich stáří a nemocem jsme ty původní museli pokácet a na nové nám nezbyly peníze,“ uzavřela Jana Zelenková, starostka obce Kvítkov, ohlédnutí za některými úspěšnými „zelenými projekty“ podpořených Nadací ČEZ.

Vzhledem k alarmujícímu úbytku tradičních stromořadí se ochraně veřejné zeleně začalo více věnovat i Ministerstvo životního prostředí ČR a vyhláškou platnou od poloviny července zpřísnilo podmínky pro kácení alejí. Ty totiž vedle své estetické funkce přispívají ke snížení prašnosti a hlukové zátěže, pohlcují oxid uhličitý a díky přirozenému stínu poskytují lidem úlevu při vysokých vedrech. „Aleje jsou nejen esteticky a urbanisticky hodnotné, ale mají i praktický význam.  Poskytují ochranu před slunečním zářením, prachem a hlukem a každý průměrně vzrostlý strom vyprodukuje během jediného dne množství kyslíku potřebné až pro deset lidí,“ připomíná botanik Václav Větvička. Věří přitom, že obce i města se chopí nabízené šance a zkusí uspět v grantovém řízení Nadace ČEZ.

Veškeré potřebné informace o grantovém řízení Stromy, pravidla i formuláře najdete na webu Nadace ČEZ: www.nadacezec.cz

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
1
Únor 2014