ČEZ Teplárenská: Nový horkovod v Teplicích sníží náklady na dodávky tepla

Teplice – Připojení lázeňských domů Beethoven, Císařských a Sadových lázní a lokalit Šanov a Prosetice v Teplicích na centrální zásobování teplem je realitou. V současné době už jen probíhají provozní zkoušky s dolaďováním systémů měření a regulace pro zajištění optimálních podmínek provozu a příprava na kolaudační řízení. Hlavním důvodem projektu realizovaného společností ČEZ Teplárenská ze Skupiny ČEZ je snížení nákladů na dodávky tepla vyráběného v nedaleké Elektrárně Ledvice. Vzhledem k tomu, že centrální zásobování teplem nahradilo stávající plynové kotelny, je významným doprovodným efektem snížení emisí NOx o zhruba 1,7 tuny a emisí CO o 0,44 tuny ročně.

„Celá akce byla rozdělena do dvou etap. V rámci té první byly nejdříve na parovodní rozvod napojeny Lázeňské domy Beethoven, kde byla zřízena nová parovodní přípojka do nově budované výměníkové stanice. Z ní už ovšem vede horkovod k dalším lázeňským objektům, jako jsou například Císařské lázně a Sadové lázně, a dále Mlýnskou ulicí do lokalit Prosetic a Šanova. Následně proběhly v lázeňských domech úpravy předávacích stanic, aby byly připraveny na přechod na horkovod,“ říká Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

Horkovod - TepliceNa první etapu ukončenou v květnu 2013 ihned navázala etapa druhá, která obnášela výstavbu horkovodu a v lokalitě Šanov napojení odběrných míst: SBD Mír, obytné domy v Potěminově a Jankovcově ulici, plavecká hala a ZŠ u Nových lázní. V případě lokality Prosetice jde o panelové domy OSBD Teplice, Městské bytové domy – Teplice, MŠ na Spojce a další drobné odběratele. V obou případech se přitom jedná o odběratele, kteří dříve byli napojeni na stávající a již dosluhující plynové kotelny. Hlavní páteřní rozvod pro lokalitu Prosetice proto vede do objektů současných plynových kotelen, v nichž jsou zřízeny dílčí horkovodní přípojné stanice s napojením na stávající rozvody. Nově byly na centrální zásobování teplem napojeny také Nové lázně, Kamenné lázně a Lázeňský dům Jirásek.

„Všem tak začneme dodávat teplo vyráběné efektivní a ekologickou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z Elektrárny Ledvice. To jim mimo jiné přinese i finanční úsporu,“ podotkl Pavel Šušák. To potvrzuje i obchodní ředitel společnosti Petr Hodek: „Díky horkovodu se dříve napojeným odběratelům na plynové kotelny sníží platba za teplo o více než 15 procent.“

„Počítá s tím, že ve finále budeme dodávat do lázeňského města 112 TJ tepla ročně. Nová soustava zásobování teplem v Teplicích má ovšem dostatečnou rezervu výkonu, což umožňuje připojit i další případné odběratele. Centrální zásobování teplem je přitom ve srovnání s nekontrolovaným lokálním vytápěním, rozumí se mimo obnovitelné zdroje, ekologické. Omezuje imisní zátěž v městských aglomeracích, takže i v Teplicích poklesnou emise NOx i CO, neboť stávající lokální znečišťovatelé  - plynové kotelny jsou odstaveny. Navíc využíváme vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie v odsířených elektrárnách Skupiny ČEZ, v nichž se dodržují přísné ekologické a hygienické normy,“ uzavřel Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

  Vzhledem k podmínkám výstavby, požadavkům města Teplice a majitelů objektů byly ulice U Kamenných lázní, Stará Mlýnská a Bezejmenná upraveny do provizorních povrchů tak, aby mohla být zajištěna jejich zimní údržba. Dokončení finálních povrchů bude provedeno po zimním období, kdy počasí umožní pokládku živičného povrchu. Vyšlo se totiž vstříc majitelům hotelů a penzionů, aby v některých místech probíhala pokládka horkovodu až po 15. září 2013, tedy po skončení lázeňské sezony. Během výstavby horkovodní sítí totiž nastaly i situace, kdy bylo nutné nad rámec akce zajistit přeložku stávajících inženýrských sítí či dokonce vybudovat nové. To by pochopitelně jinak narušilo chod ubytovacích zařízení ve městě.

„Vždy se snažíme o to, aby obyvatelé Teplic se ve svém městě cítili opravdu jako doma. Proto vítáme jakoukoliv rozumnou iniciativu, která dokáže zlepšit jejich životní podmínky, ať už z ekonomického, ekologického či jinak pozitivního hlediska. Domníváme se, že ČEZ Teplárenská svým počinem naplnila právě jak ekonomické, tak i ekologické hledisko, byť se to dotkne jen některých lokalit. S jejím dílem budeme spokojeni ještě více, až skončí zima a budou dokončeny i všechny dotčené povrchové úpravy. Jak budou spokojeni společnosti a domácnosti s dodávkami tepla, to budou muset posoudit časem samy. Věřím ovšem, že spokojenost bude oboustranná,“ dodal za vedení města Teplice primátor Jaroslav Kubera.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
6
Únor 2014