Mateřská škola v Terezíně je po povodni opět jako nová

V Mateřské škole Čtyřlístek, kterou navštěvuje více než 100 dětí, dokončili rekonstrukci po loňské ničivé povodni. Velká voda způsobila značné škody nejen na budově, ale i samotném vybavení včetně nábytku, hraček a školních pomůcek. V průběhu oprav našly děti zázemí ve školních družinách terezínské Základní školy. Opravy hradila pojišťovna, obec a soukromé subjekty. Součástí modernizace byla i výměna zničených oken, na něž přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Ředitelka MŠ Čtyřlístek Jitka Bigošová v novém okně

Povodeň postihla Čtyřlístek už podruhé, poprvé v roce 2002. Tentokrát si následky velké vody vyžádaly rozsáhlou rekonstrukci v podobě vyzdění obvodových zdí, výměny topných těles včetně rozvodů, položení dlažby, zateplení, nové fasády, výměny oken a dveří a vymalování. „Rozsah a způsob oprav nám doporučili odborníci tak, aby v případě další velké vody byly škody na školní budově co nejmenší. Proto jsme například oproti původním zvolili odolnější okna. Tímto děkuji Nadaci ČEZ za příspěvek,“ uvedla starostka Terezína Růžena Čechová.

Stavební rekonstrukcí však práce neskončily. Následoval generální úklid v přízemí i patře, protože vše zůstalo zaprášené a znečištěné, včetně dětských hraček. „Veliké díky patří také všem rodičům, kteří nám s úklidem pomáhali,“ ocenila přístup některých rodičů ředitelka mateřské školy Jitka Bigošová.

Na výměnu zničených oken přispěla Mateřské škole Čtyřlístek Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Povodeň je čára přes rozpočet pro každého. Jsme moc rádi, že se děti ze Čtyřlístku mohly vrátit do svého známého prostředí,“ doplnila Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

 

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
13
Únor 2014