Jubilejní ročník středoškolské soutěže Enersol podpořila Skupina ČEZ

Hradec Králové, 14. února 2014 - V Hradci Králové se již podesáté sešli středoškoláci, aby představili své soutěžní práce. Krajského kola Enersolu 2014 na téma „Jak studenti hodnotí úspory energií, obnovitelné zdroje energie, snižování emisí v dopravě v Královéhradeckém kraji“ se zúčastnilo 11 středoškoláků s 8 soutěžními pracemi.

Odborná porota to neměla jednoduché. Nakonec po delší debatě vybrala jako nejlepší práci prezentaci studenta Vojtěcha Honců, který podrobně popsal principy výroby v bioplynové stanici v Bělé. Druhé místo obsadil David Dostál s vysvětlením fungování vírové gravitační elektrárny a třetí místo patřilo Vítovi Nýdrlemu s popisem výroby elektrické energie v malé vodní elektrárně „Hučák“ v Hradci Králové. Všichni soutěžící, kteří se do Hradce Králové vydali, předvedli perfektní výkon a znalost problematiky, i když na některých byla vidět tréma z početného publika návštěvníků a pedagogů.

 „Všech 11 studentů předvedlo, že projektům rozumí a mají zájem o další vzdělávání. Problematika obnovitelných zdrojů studentům není cizí, k nejčastějším tématům patřilo téma bioplynové elektrárny,“ upřesňuje Ing. Josef Kopecký, zástupce ředitele SOŠ a SOU.

Vyhlášená témata podporují vzdělávání žáků formou spolupráce s odborníky na alternativní energie, úspory energií nebo inovace v dopravních pohonech. Obsahem projektů jsou informace o reálně využívaných technologiích obnovitelných zdrojů energie, témata elektromobility, zásadní opatření vedoucí k úsporám energií a zavádění moderních dopravních systémů.

Všechny zaslané soutěžní příspěvky dosáhly velmi dobré úrovně a budou důstojně reprezentovat na celorepublikovém finále soutěže Enersol 2014.  

Uspořádáním krajského kola Enersol 2014 byla pověřena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradební v Hradci Králové.

„Soutěž Enersol je velmi užitečná pro studenty i pedagogy. Bohužel jsme se letos potýkali s menším zájmem ze strany studentů zpracovávat daná témata. Doufejme, že příští rok přinese i větší zájem žáků o činnost nad rámec jejich vyučovacích hodin. Důležití jsou pro nás i sponzoři, bez nich by byl problém celou soutěž uspořádat, proto poděkování za spolupráci patří tradičnímu partnerovi Skupině ČEZ. Současně oceňujeme i vzdělávací program, který v rámci svých aktivit vytváří pro studenty i pedagogy,"  doplňuje Ing. Josef Kopecký, zástupce ředitele SOŠ a SOU.

  

Podpoře technického vzdělávání se ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol a zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání

 

 

Více informací na www.kdejinde.cznebo na http://www.facebook.com/PracevCEZu

Šárka Beránková,tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
14
Únor 2014