ČEZ úspěšně stanovil cenu emise garantovaných dluhopisů vyměnitelných za akcie společnosti MOL Hungarian Oil and Gas PLC ve výši 470,2 milionů EUR splatných v roce 2017

ČEZ, a. s. dnes úspěšně stanovil cenu emise garantovaných dluhopisů vyměnitelných za akcie společnosti MOL Hungarian Oil and Gas PLC ve výši 470,2 milionů EUR.

Dluhopisy budou vydány společností CEZ MH B.V., 100% dceřinou společností ČEZ, a. s.  se sídlem v Holandsku. Závazky emitenta plynoucí z dluhopisů jsou garantovány společností ČEZ, a. s. (A2/A-). Očekávaný rating dluhopisů je A2/A-.

Dluhopisy ponesou kupón ve výši 0,00% a výměnná cena byla stanovena ve výši 61,25 EUR za akcii, což představuje 35% prémii. Vlastníci dluhopisů budou mít právo na výměnu dluhopisů za akcie od 25. ledna 2017. Toto právo podléhá možnosti volby ze strany emitenta dodat vlastníkům dluhopisů hotovost místo všech nebo části akcií. 

Očekávané datum emise je 4. února 2014 a splatnost dluhopisů 3,5 let.

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

Zveřejněno
28
Leden 2014