Štěchovická elektrárna slaví 70 let. Její dosavadní výroba by pokryla spotřebu všech středočeských domácností na dva roky.

Štěchovice, 27. února 2014 – Již plných 70 let spolehlivě vyrábí elektřinu pro své zákazníky vodní elektrárna ve Štěchovicích. Za tuto dobu vyrobila téměř 8 miliard kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí spotřeby všech současných domácností v Praze a středních Čechách po dobu 2 let. Jedním z prvních dárků k oslavě 70. narozenin elektrárny Štěchovice je nedávno spuštěná virtuální prohlídka elektrárny na www.cez.cz, kterou dosud vidělo více než 11 tisíc unikátních návštěvníků.

Letos je tomu právě 70 let od okamžiku, kdy došlo v předposledním válečném roce k plnému zprovoznění vodní elektrárny Štěchovice, která byla od roku 1938 na 84,3. říčním kilometru budována jako součást vodního díla Štěchovice - druhého článku tzv. vltavské kaskády. Vodní elektrárna je vybavená dvojicí Kaplanových turbín o výkonu 2 x 11,25 MW. Umožňuje špičkový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpičkové elektrické energie. Její provoz je řízen přímo z centrálního dispečinku vltavské kaskády.

Projděte se vodní a přečerpávací vodní elektrárnou Štěchovice!

virtuální prohlídky - ŠtěchoviceElektrárenský komplex doplnila ještě v roce 1947 spuštěná přečerpávací vodní elektrárna s horní nádrží na vrchu Homole. Ta byla v letech 1992-1996 zcela přestavěna na moderní přečerpávací vodní elektrárnu s jednou reverzní Francisovou turbínou o výkonu 45 MW. Nejstarší a nejmenší přečerpávací elektrárna je vedle Dlouhých Strání a Dalešic jednou ze tří svého druhu v České republice.

Za sedm dekád vyrobily obě dvě štěchovické vodní elektrárny téměř 8 miliard kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí spotřeby všech současných pražských a středočeských domácností po dobu 2 let.  „Význam přečerpávacích elektráren dnes umocňuje fakt, že jsou v rámci celé energetické soustavy ČR stále častěji nasazovány k vykrývání výroby, resp. nevýroby z nepredikovatelných obnovitelných zdrojů,“ říká Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

V roce 2002 se také vodní dílo Štěchovice, podobně jako další přehrady na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Vodní elektrárna za to zaplatila zničením celé své technologické části. Jen samotné vyčerpání vody z průtočné i přečerpávací části zahájené 16. srpna trvalo do konce září 2002. Celkem bylo odsud odvezeno cca 120 tun ropných produktů a dalších nebezpečných látek. Následné opravy obou štěchovických elektráren se protáhly až do roku 2004. Díky opatřením přijatým v roce 2002 a následným masivním investicím do bezpečnosti vodních elektráren se při povodni v roce 2013 tento scénáři již neopakoval.

Jedním z prvních dárků, které jubilující legendární elektrárna dostala, je také nedávno spuštěná virtuální prohlídka http://www.cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/index.html. Ta umožní uživateli internetu na základě vlastní volby navštívit nejdůležitější části obou štěchovických elektráren. Na prohlídku do Štěchovic dosud dorazilo více než 11 tisíc virtuálních návštěvníků. Komu nestačí virtuální prohlídka, může navštívit Informační centrum i provoz obou elektráren osobně.

Více informací o elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny.html

Více o elektrárně Štěchovice na http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html

K návštěvě Informačního centra elektrárny Štěchovice kontaktujte http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/ic-stechovice.html

Víte, že…

  • portfolio elektráren Skupiny ČEZ v České republice zahrnuje 2 jaderné, 13 uhelných, 35 vodních, 13 fotovoltaických, 2 větrné elektrárny a také jednu bioplynovou stanici?
  • dceřiná společnost ČEZ Energo provozuje zhruba 70 kogeneračních jednotek – malých kombinovaných výroben elektřiny a tepla?
  • v rámci ČEZ v roce 2013 poprvé převážil objem výroby v jaderných elektrárnách nad produkcí z uhelných elektráren?
  • na komplexní odsíření svých uhelných elektráren uskutečněné v 90. letech navazujeme tzv. komplexní obnovou vybraných uhelných zdrojů (Tušimice, Ledvice, Prunéřov)?
  • současně probíhající modernizace a ekologizace vodních elektráren umožní do roku 2022 zvýšení jejich produkce o 60 milionů kWh elektřiny a tím pokrytí spotřeby dalších 17 tisíc domácností?

Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Zveřejněno
27
Únor 2014