Benefiční koncert na opravu chrámových varhan v Jaroměřicích

V kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou se uskuteční první neděli v měsíci březnu benefiční koncert duchovní hudby v podání místního Chrámového pěveckého sboru.

Výtěžek z dobrovolného vstupného věnuje farnost na opravu chrámových varhan. Barokní dominanta města se statutem národní kulturní památky je konáním hudebních koncertů proslulá, nezbytné varhany byly přitom takřka v havarijním stavu. Na jejich postupnou rekonstrukci přispěla i Nadace ČEZ částkou 100 tisíc korun.

Projekt generální opravy a dílčí přestavby pneumatických varhan z roku 1974 potrvá ještě dlouhé měsíce. Římskokatolická farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou jej realizuje ve třech navazujících etapách. „Rekonstrukce výrazně prodlouží životnost našich varhan a umožní jejich plné využití při církevních obřadech, ale také při koncertech pro širokou veřejnost, na nichž se pravidelně schází na tři stovky posluchačů,“ pochvaluje si farář Jan Kovář.

První etapa rekonstrukce, která spočívá v opravě poškozených píšťal, se chýlí ke svému konci. Zhruba za měsíc pak započne druhá etapa, během níž dojde k přestavbě hracího stolu a traktur nástroje, výrobě a instalaci rozvaděče napájecího zdroje, instalaci elektromagnetů, výměně vadných membrán a úpravě stávajících vzdušnic. Systém varhan se těmito zásahy změní ze zastaralého a hlavně poruchového pneumatického na elektromagnetický, který zajistí rychlejší a kvalitnější přenos impulzů. Ve třetí fázi oprav potom budou doplněny odebrané registry a vzdušnice.

Nadace ČEZ přispěla na rekonstrukci varhan v rámci grantového řízení na podporu regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory zdravotnictví, sociálních služeb, dětí a mládeže, sportu, nebo právě kultury. „Varhanní hudba neodmyslitelně patří k chrámovému prostoru, obohacuje církevní obřady a zanechává stopu i v duších široké veřejnosti, která navštěvuje koncerty duchovní hudby. V kostele sv. Markéty se každoročně konají například koncerty věhlasného Mezinárodního festivalu Petra Dvorského,“ říká Jana Štefánková, zástupce Nadace ČEZ v regionu Jaderné elektrárny Dukovany.  

Jana Štefánková, oddělení komunikace, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany

Zveřejněno
27
Únor 2014