Iniciativa nejvýznamnějších evropských energetik diskutovala s nevládními organizacemi

Ke společnému stolu dnes zasedlo v Bruselu sedm zástupců takzvané skupiny Magritte s jedenácti představiteli osmi nevládních organizací. Dohromady je svedl stejný zájem – diskutovat nad budoucností klimaticko - energetické politiky Evropy.

„Tato otázka je nyní natolik stěžejní, že do ní chceme vtáhnout všechny – nejen energetické společnosti, průmyslové podniky a politické představitele. Důležitou součástí jsou bezesporu i nevládní organizace. Dnešní dvouapůlhodinová snídaně se nesla ve velmi kolegiálním duchu,“ zhodnotil jednání Karel Kovanda, šéf bruselské kanceláře ČEZ. Shodu nalezli zúčastnění například na nutnosti snížení skleníkových emisí vypouštěných do ovzduší, důrazu na fungující systém obchodování s emisními povolenkami nebo na důležitosti celoevropského liberalizovaného trhu.

Mezi projednávanými tématy hrály podstatnou roli také obnovitelné zdroje energie. „Zástupci Greenpeace mají dojem, že energetiky do této oblasti málo investují, ale jen členové skupiny Magritte mají více než čtvrtinový podíl na evropské kapacitě obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Kovanda. Představitelé nejvýznamnějších energetik rozhodně nejsou proti obnovitelným zdrojům jako takovým, ale proti jejich masivním subvencím, které spolu s dalšími faktory významně přispěly k narušení trhu s energiemi a ohrožují tak bezpečnost dodávek energií. „Dotace obnovitelných zdrojů prodražují mimo jiné spotřebitelům účty za elektřinu. Například v Německu platí domácnosti až 220 euro ročně navíc. Kromě toho se tady v uplynulém roce vyrobilo nejvíce elektřiny z uhlí za posledních 20 let, a to jistě nebyl cíl německého obratu k zelené energetice,“ upozorňuje Kovanda. Energetiky proto navrhují podporovat obnovitelné zdroje spíše investicemi do výzkumu a vývoje s cílem zajistit technologickou neutralitu zdrojů a jejich férovou konkurenci na trhu. I proto na evropské úrovni doporučují stanovení pouze jednoho závazného cíle, a sice v oblasti snížení emisí CO2.

O novém klimaticko – energetickém rámci by měla Evropská rada jednat 21. března. Do té doby plánuje skupina Magritte ještě další schůzky se všemi zainteresovanými subjekty a představiteli Evropské unie i jednotlivých národních vlád.

Barbora Půlpánová, mluvčí ČEZ

Zveřejněno
28
Únor 2014