Dodávku energie v okrajových oblastech Hradce Králové posílí rekonstrukce vedení

Hradec Králové, 3. března 2014 - Výpadky elektřiny v okrajových částech Hradce vyřeší rekonstrukce vedení vysokého napětí v této oblasti. Nové vedení 35 kV v délce téměř jedenácti kilometrů výrazně zvýší spolehlivost sítě a omezí poruchovost. Celá akce bude dokončena v listopadu letošního roku.

Během loňského a počátku letošního roku je zpracovávána projektová dokumentace. První práce jsou naplánovány na letošní březen. Okrajové části Hradce Králové v lokalitách Slatina, Piletice, Malšova Lhota,  Svinary a Nepasice jsou napájeny z transformovny 110/35 ve Všestarech venkovním vedením vysokého napětí 35 kV.

Toto vedení o délce 11,5 km je nejvíce zatíženým vedením z  transformovny Všestary hlavně v zimních měsících. Záložní napájení je v případě poruchy značně problematické. V uvedených lokalitách současně probíhá masová výstavba rodinných domků, proto celá rekonstrukce vedení řeší i otázku posílení výkonu v uvedených lokalitách. I přesto, že v letech 1985 – 1990 bylo vedení opraveno, je třeba zvýšit výkon a omezit poruchovost.

Ze Všestar směrem do Plotišť v délce 4 kilometrů budou vyměněny pouze vodiče za vodiče, které přenesou větší výkon. Směrem od Plotišť přes letiště povede kabelové vedení vysokého napětí a z Piletic směrem na  Slatinu bude rekonstruováno stávající venkovní vedení vysokého napětí. Trasa dále pokračuje směrem na  Slatinu a   Malšovu Lhotu, kde bude kabelové vedení vysokého napětí vyvedeno do  venkovního vedení vysokého napětí. V úseku do Nepasic v délce 7 km budou v trase vedení vyměněny i stožáry.

Montáž a výstavba nových stožárů a  tažení vedení bude probíhat postupně. Při výstavbě bude nutné vypínat dotčené vedení vysokého napětí jen minimálně, neboť na rekonstrukci se budou podílet technici ze skupiny Práce pod napětím.Pomocí speciální techniky za velice přísných bezpečnostních opatření a díky pečlivému zaškolení přímo pro „práce pod napětím“ mohou pracovníci Skupiny ČEZ svou činnost vykonávat i na vedeních vysokého napětí, aniž by byla přerušena dodávka elektrické energie zákazníkům. Odběratelé elektrické energie v uvedených oblastech takpocítí jen malé omezení dodávek energie.

Opravené vedení zkvalitní dodávku elektřiny a výrazně omezí poruchovost v okrajových částech Hradce Králové a přilehlých obcích. Investiční akce bude dokončena v listopadu letošního roku.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
3
Březen 2014