Inspirace pro jarní semestr? Vzdělávací program ČEZ nabízí Miniencyklopedie.

Praha, 3. 3. 2014 – Nejnovějším produktem vzdělávacího programu ČEZ Svět energie pro studenty, učitele i širokou veřejnost je kolekce Miniencyklopedií na vybraná energetická, jaderná a fyzikální témata. Od konce února po dalších 8 týdnů představíme jednotlivé Miniencyklopedie na webu Vzdělávacího programu ČEZ. ČEZ je jeden z prvních, kdo nabízí učební materiály vhodné pro tablety a další moderní elektronické nosiče nově využívané ve školách.

Po úspěšných virtuálních prohlídkách elektráren, které již přilákaly téměř 40 tisíc návštěvníků, nabízí ČEZ další, tentokrát jarní osvěžení. Každé pondělí počínaje 3. 3. až do Velikonoc nabídne web www.cez.cz a facebookový profil ČEZ premiéru jedné z osmi Miniencyklopedií. Cyklus zahájí Jaderná energetika, následovat bude Einstein, K vysokým energiím, Lasery kolem nás, Elektrokutil, RTG záření, Solární energie a Elektřina (viz tabulku). Navazujeme tak na cyklus virtuálních procházek elektrárnami, které ČEZ představoval v prvních 7 týdnech letošního roku.

Miniencyklopedie jsou programy bohatě doplněné fotografiemi ve vysokém rozlišení, ilustracemi, interaktivními schématy, videi a dokumenty. Mohou sloužit jako doplňky k učebnicím pro zvídavé studenty i pro všechny, kdo si chtějí rozšířit obzory moderní názornou a interaktivní formou. Umožňují fulltextové vyhledávání, vkládání poznámek a zvýrazňování textu, možnost procházet obsah on-line a v neposlední řadě snadné aktualizace a doplňování. K dispozici jsou v úpravě pro PC i pro tablety systémů Android a iOS, pro něž jsou volně ke stažení na Google Play a na App Store.

Projekt vznikl v návaznosti na starší podobné Miniencyklopedie, které byly k dispozici v jednoduché internetové podobě v devadesátých letech. Autorem vzdělávacích textů je zkušený pedagog, profesor Jaroslav Kusala z gymnázia ve Vsetíně. Programy vznikly na platformě pro digitální publikování Amos firmy Simopt ve spolupráci s odborníky komunikace Skupiny ČEZ. Stránky Vzdělávacího programu ČEZ jsou jednou z nejnavštěvovanějších částí webu www.cez.cz. Za uplynulých 12 měsíců na ně zavítalo více než 150 tisíc unikátních uživatelů.

Název Téma a obsah Termín uvedení na web
Jaderná energetika Základy oboru jaderné energetiky, složení atomu a atomového jádra, izotopy, radionuklidy, přístroje a metody detekce částic, urychlovače částic, vysvětlení syntézy a štěpení jader, řetězové reakce, princip jaderného reaktoru a jaderné elektrárny. Doplněno zajímavostmi o historii, vědeckých osobnostech a příklady zobrazení jaderné vědy a techniky ve filatelii. 3. 3. 2014
Einstein Einstein jako fyzik, člověk i filosof. Jak vznikaly slavné fyzikální teorie a „myšlenkové experimenty“. Po stopách Einsteinova pobytu v Praze. Program doplňují faksimile originálních Einsteinových článků s jeho nejslavnějšími pracemi. 10. 3. 2014
K vysokým energiím Fyzikální metody a přístroje na zkoumání mikrosvěta  - atomů a elementárních částic. Lineární urychlovač, cyklotron, vysvětlení jejich stavby a funkce, aplikace. Návod na sestrojení mechanického modelu lineárního urychlovače. 17. 3. 2014
Lasery kolem nás Jak vlastně funguje laser? Jak došlo k jeho objevení? Jaké dnes existují  typy laserů? Jak se dnes laserové záření využívá v medicíně, průmyslu a dalších oblastech? Jak vznikají hologramy? 24. 3. 2014
Elektrokutil Návody na jednoduché a bezpečné experimenty s elektřinou a magnetismem, sestavování různých elektrických hraček či pomocníků do domácnosti. Napovíme, kde sehnat součástky a pomůcky, jak pájet a zapojovat, jak využít staré i zdánlivě nepotřebné a rozebrané věci. Elektrokutil může sloužit pro radost z tvoření, ale i jako cenná učební pomůcka na osvětlení fyzikálních zákonů a jevů v praxi. 31. 3. 2014
RTG záření Wilhelm Conrad Röntgen, objev RTG záření, fyzikální proces jeho vzniku, funkce rentgenky, využití RTG záření v medicíně, průmyslu, umění a dalších oblastech. 7. 4. 2014
Solární energie Co je to solární energie, jakými způsoby se dá využít sluneční záření, vysvětlení principů fotovoltaiky pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu a principu solárních kolektorů pro využití slunečního tepla. Návod na postavení slunečního vařiče, námět na exkurzi do výroby fotovoltaických panelů. 14. 4. 2014
Elektřina Vysvětlení pojmu elektřina, vodivost, odpověď na otázky, proč jsou kovy nejlepší vodiče, co jsou polovodiče a jak se chová proud v kapalinách a plynech. Magnetické jevy a vlastnosti, způsoby výroby elektrické energie a její cesta do zásuvky a do elektrospotřebičů. 21. 4. 2014

„Ve vzdělávacím programu Svět energie se snažíme stále přicházet s něčím novým, co by pomohlo studentům i učitelům vyučovat a učit se moderně a s pomocí nejmodernějších nástrojů“, říká koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ Marie Dufková.

Miniencyklopedie se budou objevovat na adrese www.cez.cz/miniencyklopedie.

Kontakt ČEZ

Marie Dufková, koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ
Tel.: 211 042 681
E-mail: marie.dufkova {zavináč} cez {tečka} cz

Vzdělávací program založila energetická společnost ČEZ v roce 1992 s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a o zaměstnání v této oblasti. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání. Mezinárodní mise IAEA OSART, prověřující komplexně provozovatele jaderných elektráren, označila na podzim 2013 vzdělávací program Svět energie a jeho aktivity jako příklad dobré praxe a dala ho za vzor ostatním provozovatelům jaderných elektráren.

Víte, že…

  • vzdělávací program ČEZ Svět energie existuje již od roku 1992, od samotného založení akciové společnosti ČEZ? Je to jediný systematický dlouhodobý program na podporu technického a přírodovědného vzdělávání v ČR.
  • kromě tiskovin, videofilmů a mnoha moderních internetových aplikací ke stažení nabízí i otevřené besedy a diskuse se studenty o energetice? Besedy probíhají pod názvem Energie – budoucnost lidstva a absolvovalo je již více než 175 000 studentů.
  • v rámci vzdělávacího programu pořádáme semináře pro učitele, kde je učíme jak přednášet fyziku tak, aby studenty bavila? Semináře doplňujeme ukázkami pokusů a exkurzemi.
  • součástí vzdělávacího programu je i systém podpory a vyhledávání talentovaných studentů? Pořádáme soutěže vědeckotechnických projektů, diplomových prací, nabízíme stipendia a stáže na elektrárnách a distribuční soustavě.

Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Zveřejněno
3
Březen 2014