Soutěž VÍM PROČ má vítěze!

Soutěž o nejlepší fyzikální pokus na webových stránkách www.vimproc.cz má vítěze. Nejvíc hlasů veřejnosti v kategorii ZŠ získal pokus s názvem Coca-Cola dvakrát v akci od Kláry Mužíkové ze Stříbra. V kategorii SŠ to u veřejnosti vyhrála Lucy Čáslavská z Prahy s experimentem Světlo, vzduch, voda.

Odborná porota ocenila v obou kategoriích hned tři pokusy. Za základní školy zvítězila První táborová elektrárna, kterou natočila Lucka Štěpánková z Opavy. Druhé místo obsadil Let modelu nažky, jehož autorkou je Anežka Chvojková z Prahy. Třetí příčka patří Tepelné vodivosti, již popsal David Štafl. Za středoškoláky porotu nadchla Fluorescence od Ondřeje Groborze. Druhé místo náleží Výrobě meteorologického balónu Martina Polívky. Na třetím místě se umístil Aleš Stejskal, který ví, proč se voda štěpí na kapky.

Během čtyř měsíců trvání soutěže se do ní zapojilo 614 žáků, kteří vytvořili celkem 192 videí s fyzikálními pokusy. Klára Mužíková a Lucy Čáslavská, které zvolila veřejnost, získají vstupenky do některého z center světa techniky pro celou třídu a také se podívají do kteréhokoli z provozů Skupiny ČEZ. Mohou si pro sebe a spoluautory svých pokusů vybrat individuální exkurzi například do jaderné, uhelné nebo vodní elektrárny. Trojice videí, které v obou kategoriích vybrala odborná porota, přinesou svým tvůrcům tablet, který jim umožní natáčet pokusy a zapisovat si výsledky měření nebo poznámky ze školy.

Videa na webové stránce VÍMPROČ.cz zůstanou dál přístupná, aby žákům pomáhala třeba při opakování na písemky. Pro velký úspěch prvního ročníku plánují energetici pokračování v příštím školním roce. „Videa jsou neuvěřitelně povedená, zábavná, a přitom poučná. I to je důvod, proč stránky budou dál fungovat. Kdokoli se na ně může kdykoli podívat a vkládat sem nové, pro tuto chvíli nesoutěžní, pokusy. Časem zde snad přibydou také videa učitelů,“ říká Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

„Pro mě jsou vítězové všichni, kteří se přihlásili. Ne každý má takovou odvahu, aby natočil video, kde sám něco vysvětluje, natož, když jde o fyziku. Při hodnocení bylo nejtěžší spravedlivě posoudit nejen způsob, jakým byl daný fyzikální jev předveden, ale také správnost jeho vysvětlení. Oceňovali jsme zejména nahrávky vhodné pro výuku,“ vysvětluje Daniela Martincová, členka odborné poroty.

S fyzikální soutěží pro žáky a studenty přišla Skupina ČEZ. Design a technické řešení zajistila společnost LMC, která provozuje portál Jobs.cz a má bohaté zkušenosti s požadavky zaměstnavatelů. Její zástupce Tomáš Ervín Dombrovský dodává: „Firmy na českém pracovním trhu velmi často hledají absolventy technických škol. Těch je ovšem v řadě profesí výrazný nedostatek. I proto se na projektu podílíme. Chceme ukázat, že fyzika je zábava.“

Podpoře technického vzdělávání se ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele, jak zajímavě a poutavě učit fyziku.

Ladislav Kříž, mluvčí Skupiny ČEZ

Zveřejněno
3
Březen 2014