DOKOUŘENO! Odstřel dosud nejvyššího železobetonového komínu v ČR

Dvousetmetrový komín Elektrárny Tušimice I čeká odstřel

V sobotu 26. 11. 2005 definitivně doslouží 196 metrů vysoký komín Elektrárny Tušimice I (ETU I). Komín bude odstřelen v rámci likvidace odstavené ETU I. Po odstřelu zůstane z někdejší elektrárenské dominanty hromada železobetonové suti o váze více než 10 tisíc tun.

Komín Elektrárny Tušimice I odstřelí demoliční skupina firmy Ptáček. Nejde o zděný komín, který je možné zbořit po částech, ale o kompaktní železobetonovou konstrukci na železobetonovém základu. Na rozdíl od cihlových komínů se spotřebuje více trhavin. „Potíž je také s rozletem tříště. Proto byl stanoven bezpečný prostor okolo komína o průměru až 300 metrů. Tak vysoký komín s železobetonovou konstrukcí jsme ještě v České republice nelikvidovali,“ uvádí majitel firmy Miloslav Ptáček, který je u řemesla již 46 let. Jeho demoliční parta má na svém kontě desítky likvidací komínů v ČR a jen v samotné Praze více než 500 zbořených domů.

Na demolici komína tušimické „jedničky“, jehož průměr u paty byl 15 metrů a tloušťka stěny 70 cm, se spotřebuje téměř 39 kilogramů trhaviny a pro nálože je třeba navrtat 318 děr. Není divu – váha železobetonového monstra nad úrovní tzv. destrukčního řezu (25 metrů nad patou komína) činila 12 500 tun velmi odolného materiálu. Komín pošle během 8 vteřin k zemi technický vedoucí odstřelu Oldřich Vašek.

Demolice elektrárny zahrnuje kromě likvidace komína i zboření chemické úpravny vody, mazutové stanice, likvidaci kotelny, bagrovací stanice, zauhlování, čerpací stanice a demontáž technologie strojovny. Předpokládá se, že tyto práce skončí leště letos. Na příští rok je plánována likvidace objektu strojovny a mezistrojovny. Zbytek elektrárny zmizí v roce 2010 po ukončení komplexní obnovy sousední tušimické dvojky.

Stavba elektrárny ETU I byla zahájena v roce 1960. Investorem byl národní podnik Ředitelství budovaných elektráren Praha. Elektrárnu vyprojektoval Státní ústav pro projektování energetických zařízení – Energoprojekt Praha. Generálním dodavatelem stavební části se stal národní podnik Armabeton Praha a technologické části Závody V. I. Lenina, národní podnik Plzeň.Výstavba byla dokončena v roce 1964. ETU I – první elektrárna s řadovým uspořádáním šesti 110MW bloků – byla uvedena do provozu v letech 1963 a 1964. Za dobu 36 let svého provozu vyrobila tušimická „jednička“ 92 692,7 GWh elektrické energie (což by vystačilo pro celou Českou republiku na více jak 1,5 roku) a 11 172 045 GJ tepla. S plným instalovaným výkonem pracovala až do začátku 90. let, kdy byla zařazena do útlumového programu. V letech 1991-1993 byly odstaveny 3 bloky, útlum zbývajících tři bloků následoval koncem roku 1998.

Elektrárna Tušimice II (ETU II) se čtyřmi 200MW bloky byla do provozu uvedena v letech 1974 a 1975. Tato elektrárna do května letošního roku vyrobila 125 315,3 GWh elektrické energie a 21 434 857 GJ tepla (dodávky především pro město Kadaň). Budoucnost ETU II zajistí již zahájená komplexní obnova, která proběhne v letech 2007–-2010 s cílem vyrábět elektrickou energii a teplo po dobu dalších 25 let s vyšší účinností bloků (až 38 %) a s ještě menší zátěží životního prostředí. Obnova nahradí celou současnou kapacitu 4x200 MW novou technologií. Po tuto dobu je v blízkém dole Libouš v rámci stávajících územních limitů k dispozici i odpovídající kapacita uhlí. V souvislosti s dalším významným snížením emisí (CO2 o 15 %, SO2 o 70 %, NOx o 65 % a popílku o 40 %) nebude třeba dále používat ani komín tušimické „dvojky“ - spaliny budou vyvedeny přímo do chladicích věží.

Energetická Skupina ČEZ do roku 2020 komplexně obnoví celkem 12 bloků svých hnědouhelných elektráren, nově plánuje postavit 2 hnědouhelné bloky, každý o instalovaném výkonu 660 MW. Ukončen bude provoz celkem 14 hnědouhelných bloků – vesměs z důvodu nedostatku paliva v dané lokalitě.

 

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.

 

Zveřejněno
26
Listopad 2005