Karlovarský kraj má nové lákadlo pro studium techniky

Skoro čtyři tisíce studentů středních škol na Karlovarsku má nový důvod, proč si zamilovat technické obory. Karlovarský kraj za téměř milionové podpory Nadace ČEZ zakoupil necelé dvě stovky pomůcek Merkur Education pro názornější a zábavnější výuku zejména technicky orientovaných předmětů.

Nadaných zájemců o technické obory mezi mladými lidmi v České republice ubývá. Už současná nabídka kvalitních techniků na trhu práce přitom není z pohledu firem dostatečná. „Rostoucí poptávka po absolventech technických oborů a zároveň nezaměstnanost blížící se dvoucifernému číslu nás vedla k rozhodnutí podpořit zájem studentů o techniku maximálně zábavnou formou,“ uvedla Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj proto pořídil do sedmi škol s více než 3700 studenty studijní pomůcky Merkur Education, na nichž si žáci mohou samostatně osvojovat základní technické, fyzikální či matematické zákonitosti. „Přimět školní děti, aby nad technickými principy chtěly samy přemýšlet, není jednoduché. Díky novému vybavení ale věříme, že je to bude bavit,“ dodala Jana Trantinová zodpovědná za školství na Karlovarsku.

Na vybavení sedmi škol s více než 3700 studentů přispěla Nadace ČEZ částkou 950 tisíc korun v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, sportu, sociálních služeb, vzdělání nebo kultury. „Podpora technických oborů je jednou z možností, jak mladým studentům zajistit uplatnění na trhu práce a spokojenější budoucnost,“ říká Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

 Foto:

1.       Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s modelem ze stavebnice Merkur

2.       Co vše se dá postavit ze stavebnice Merkur…

Kontakty:

Nadace ČEZ                                       Skupina ČEZ                                     Karlovarský kraj                                             

Ondřej Šuch                                       Michaela Jirovcová                            Jana Trantinová

Tel: 725 628 760                                Tel: 725 628 902                               Tel: 736 650 330

ondrej.such {zavináč} cez {tečka} cz                          michaela.jirovcova {zavináč} cez {tečka} cz           jana.trantinova {zavináč} kr-karlovarsky {tečka} cze

Michaela Jirovcová

Zveřejněno
30
Září 2014