Nejen dodávky tepla, ale i podpora školství patří mezi priority ČEZ Teplárenské

Severní Čechy – Nejen s dodávkami tepla je v Ústeckém kraji spojována ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Podporuje totiž i vzdělávání a různé typy škol od mateřských až po vysoké. Během posledních čtyř let tak společnost přerozdělila 211 500 korun. Z jejích finančních darů se například vloni těšily mateřinka Sluníčko v Jirkově, dvě základní školy v Kadani či Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Na vybavení učebny hudební výchovy získala loňský finanční dar 10 000 korun Základní škola Rudolfa Koblice v Kadani. Na snímku jsou žáci ze 4. B třídní učitelky Dany Genserové.

„Školství vnímáme jako základ naší budoucnosti, a proto nám není pochopitelně lhostejné. Proto každoročně podporujeme vybrané školy, jejichž vedení se tak alespoň částečně snažíme ulehčit jejich rozhodování, zda se budou muset z finančního hlediska v něčem omezit či ne. Pro nás to ovšem také není jednoduché, žádostí o poskytnutí finančního daru je hodně. Všechny žádosti pečlivě zvážíme, neboť ani naše prostředky nejsou neomezené,“ říká Petr Hodek, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Podle něj je hlavním kritériem smysluplnost projektu, na které chybějí školám finance nebo by je musely částečně vzít z jiných položek. „Například jsme tak neváhali podpořit organizaci Mateřská škola Jirkov, která pak za 6 500 korun koupila žíněnku, doskočiště, překážky, masážní podložky a míče pro mateřinku Sluníčko. Náš dar tak přispěl k rozvoji pohybových schopností dětí a utváření jejich pozitivního vztahu ke sportu od nejútlejšího věku. Na druhou stranu si rovněž vážíme těch, co už mají něco za sebou a nyní se snaží předávat své dlouholeté zkušenosti mladším následovníkům. Proto jsme neváhali podpořit 20 000 korunami třeba i oslavy 25 let existence Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ konstatoval Petr Hodek.

Na vybavení učebny hudební výchovy získala loňský finanční dar 10 000 korun Základní škola Rudolfa Koblice v Kadani. „Menší část peněz jsme využili na nákup konzol pro zatemnění místnosti a zlepšení akustických podmínek. Většinu prostředků jsme ovšem investovali do ozvučení, když jsme zakoupili aktivní reproduktor Behringer, zpěvový dynamický mikrofon a kabeláž. Dosáhli jsme tím kompletního ozvučení místnosti jak pro reprodukovanou hudbu, tak i pro vystupování školního pěveckého sboru,“ nastínil využití finančního daru od ČEZ Teplárenské Stanislav Hakl, ředitel školy.

O deset tisíc korun více pak dostala další kadaňská škola, a to Na Podlesí. Již v roce 2015 zde pořídili za sponzorský dar od ČEZ Teplárenské tablety iPad Air do mobilní tabletové učebny, v níž má každý žák nyní „svůj“ tablet. Tím se podařilo dosáhnout úplné aktivní spolupráce celé třídy s pedagogem na výukovém projektu. „Loňský příspěvek posloužil k nákupu interaktivní tabule do učebny 24 v pavilónu II. stupně. Zrealizovali jsme tak aktivní zapojení žáků do výuky formou společné práce na doplňování výkladu, plnění úkolů a cvičení, případně vytváření společných prací,“ dodal k tomu Zdeněk Hosman, ředitel Základní školy Na Podlesí.

Dalšími školami, které v minulosti ČEZ Teplárenská podpořila, byly například MŠ Olgy Havlové v Kadani, ZŠ a MŠ při nemocnici v Kadani, ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří, Střední odborná škola energetická a stavební v Chomutově, Bílinské gymnázium, o.p.s., či Gymnázium Čs. dobrovolců v Teplicích. Celkem třikrát se přitom podpory dočkala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
10
Leden 2017