Skupina ČEZ nabízí zaměstnání i absolventům

Hradec Králové, 28. března 2017 – Opět po roce se pracovníci společnosti ČEZ Distribuční služby, člen Skupiny ČEZ, vydali mezi žáky středních škol aby absolventům s výučním listem v oboru Elektrikář-silnoproud nebo s maturitní zkouškou v oboru Elektrotechnik nabídli možnost zaměstnání. Na jaře proto zaměstnanci navštěvují vybrané školy s elektro zaměřením v Čechách i na Moravě a prezentují žákům možnosti získání praxe, kvalifikace i potenciálního budoucího pracovního místa. Na východě Čech se do programu zapojily střední školy Hradci Králové a Pardubicích.

Skupina ČEZ se podpoře technického vzdělávání věnuje přes dvacet let a v poslední době se snaží zaměřovat na konkrétní školy, žáky a studenty. V průběhu března 2017 navštěvuje tým odborníků z ČEZ Distribuční služby vybrané střední školy, kde prezentuje nabídku pracovních míst žákům posledních ročníků učebního oboru Elektrikář-silnoproud a maturitního oboru Elektrotechnik. Těm se tak nabízí šance získat práci a potřebnou kvalifikaci pro složení zkoušky podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro samostatný výkon činnosti.

„Jedná se o nabídku pracovních míst, na kterých mohou čerství absolventi elektrotechnických oborů načerpat nejen bohaté zkušenosti, ale také dostatečné znalosti ke složení tzv. padesátky. Navíc s těmi, kteří úspěšně ukončí celý adaptační program, počítáme dále jako se stálými členy týmu našich elektromontérů a provozních elektrikářů,“ popisuje manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ Pavel Puff aktivitu, v rámci které odborníci ukazují studentům náplň zaměstnání přímo v praxi, a to na plně vybavených vozidlech, které denně využívají k práci.

Návštěvy středních odborných škol jsou součástí programu pro absolventy, který vznikl s cílem náboru mladých lidí a řešení otázky obměny stávajících zaměstnanců, z nichž 200 až 300 může v nejbližších 5 letech odejít do starobního důchodu. „Není žádným tajemstvím, že vznikl takzvaný generační problém, s nímž se potýká celá řada společností. Odborníků různých profesí v přiměřeném věku je v celé republice nedostatek. Budoucnost energetiky navíc směřuje k decentralizaci výroby a revoluci ve fungování distribučních sítí. Potřebujeme proto mladé schopné lidi s inovativním myšlením,“ dodal k tomu Karel Kohout.  

Energetická společnost by přitom ráda letos v rámci celé republiky získala pro provoz distribuční soustavy 15 lidí, jimž nabízí takzvaná absolventská místa.

Výhodou programu, který probíhá ve spolupráci s útvarem Strategický nábor Skupiny ČEZ, je jak možnost nastoupit bez jakékoliv praxe, tak to, že absolvent má přiděleného zkušeného kolegu, který mu v průběhu celého programu pomáhá. Během jednoletého až dvouletého zácviku se absolventi seznámí s podmínkami práce na distribučním zařízení, lokalitou a jednotlivými činnostmi, které ČEZ Distribuční služby provádějí. V průběhu adaptace jim však nejsou upřeny benefity zaměstnanců jako 5 týdnů dovolené či příspěvky na sportovní aktivity apod.

 

Podpoře vzdělávání se Skupina ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele jak zajímavě a poutavě učit fyziku.

Více informací na www.kdejinde.cz, na http://www.facebook.com/PracevCEZu nebo
na www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
28
Březen 2017