Energetici hledají mladou krev pro práci plnou napětí

Střední Čechy – Prakticky po roce se opět zaměstnanci ČEZ Distribuční služby vydali spolu s náborovými specialisty na spanilou jízdu po partnerských středních odborných školách Skupiny ČEZ, aby do svých řad nalákali nové kolegy. Respektive letošní absolventy s výučním listem v oboru Elektrikář-silnoproud nebo s maturitní zkouškou v oboru Elektrotechnik. Energetická společnost by přitom ráda letos v rámci celé republiky získala pro provoz distribuční soustavy 15 lidí, jimž nabízí takzvaná absolventská místa. Prvními jarními cíli energetiků se ve středních Čechách staly SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku a SPŠ a VOŠ v Kladně.

Skupina ČEZ se podpoře technického vzdělávání věnuje více než dvacet let a v poslední době se snaží zaměřovat na konkrétní odborné školy. Proto tým složený ze specialistů útvaru Strategický nábor a odborníků z ČEZ Distribuční služby navštěvuje vybrané střední školy, kde prezentuje nabídku pracovních míst žákům posledních ročníků učebního oboru Elektrikář - silnoproud a maturitního oboru Elektrotechnik. Těm se tak nabízí šance získat práci a potřebnou kvalifikaci pro složení zkoušky podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro samostatný výkon činnosti. Jedná se o nabídku pracovních míst, na kterých mohou čerství absolventi elektrotechnických oborů načerpat nejen bohaté zkušenosti, ale také dostatečné znalosti ke složení takzvané padesátky. Navíc s těmi, kteří úspěšně ukončí celý adaptační program, počítáme dále jako se stálými členy týmu našich elektromontérů a provozních elektrikářů,“ říká Karel Kohout, generální ředitel ČEZ Distribuční služby.

Odborníci proto ukazují studentům náplň zaměstnání přímo v praxi, a to na plně vybavených vozidlech, které denně využívají k práci. „Jak v Rakovníku, tak i Kladně jsme pro studenty simulovali přípojku sítě z vedení nízkého napětí do rodinného domu. V prvém případě nám jako stožár posloužil sloup veřejného osvětlení a ve druhém vzrostlá bříza. Domem se pak v obou případech stalo naše pohotovostní vozidlo,“ popsal zjednodušeně ukázku Jiří Pazdera, vedoucí oddělení Sítě Kladno, který společně s dalšími kolegy zajišťoval odbornou prezentaci a ukázku techniky ČEZ Distribučních služeb. Věří přitom, že některé studenty se jim podařilo oslovit a oni tak do budoucna rozšíří řady energetiků.

„Samozřejmě nabízíme jim toho hodně, jak po profesní stránce, tak i v rámci zaměstnaneckých benefitů. Je ovšem na nich, jak se rozhodnou. Mají pochopitelně čas na rozmyšlenou, mohou se poradit s rodiči, případně kamarády. Je to opravdu jen na nich,“ dodal k tomu Martin Klacián, specialista strategického náboru Skupiny ČEZ.

Návštěvy středních odborných škol jsou součástí programu pro absolventy, který vznikl s cílem náboru mladých lidí a řešení otázky obměny stávajících zaměstnanců, z nichž 200 až 300 může v nejbližších 5 letech odejít do starobního důchodu. „Není žádným tajemstvím, že vznikl takzvaný generační problém, s nímž se potýká celá řada společností. Odborníků různých profesí v přiměřeném věku je v celé republice nedostatek. Budoucnost energetiky navíc směřuje k decentralizaci výroby a revoluci ve fungování distribučních sítí. Potřebujeme proto mladé schopné lidi s inovativním myšlením,“ dodal k tomu Karel Kohout.  

Hlavní výhodou programu je možnost nastoupit bez jakékoliv praxe. Rovněž to, že absolvent má přiděleného zkušeného kolegu, který mu v průběhu celého programu pomáhá. „Během jednoletého až dvouletého zácviku se absolventi seznámí s podmínkami práce na distribučním zařízení, lokalitou a jednotlivými činnostmi, které ČEZ Distribuční služby provádějí. V průběhu adaptace jim však nejsou upřeny benefity zaměstnanců, jako jsou 5 týdnů dovolené či příspěvky na sportovní aktivity a podobně,“ přibližuje některé výhody Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ. „V Čechách i na Moravě navštívíme během letošního jara desítku středních škol se zaměřením na elektro. Pokud to bude stejné jako vloni, tak na místě projeví zájem zhruba třetina oslovených středoškoláků. Realita ovšem ve finále bývá zcela jiná. Někteří totiž nesloží závěrečné zkoušky, další si mezitím najdou něco jiného a spousta z nich se jednoduše zapomene oficiálně zaregistrovat.“ 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
28
Březen 2017