Profesní růst absolventů je v ČEZu realitou Letos dvacet, v loňském roce dokonce padesát čerstvých absolventů odborných škol nastoupilo na pozice praktikantů společnosti ČEZ Distribuční služby.

Při současném přetlaku na trhu práce, kdy zaměstnavatelé loví uchazeče, a ne naopak, se společnosti předhánějí v inovativních přístupech k náboru. ČEZ Distribuční služby ve spolupráci s útvarem Strategický nábor ČEZ si již čtvrtým rokem vyhledávají uchazeče z řad žáků učňovského oboru Elektrikář-silnoproud nebo maturitního oboru Elektrotechnik, a to prostřednictvím náborové roadshow „Chceš zkusit práci pod napětím?“. Tato akce je jednou z mnoha, které Skupina ČEZ nabízí na svém náborovém webu www.kdejinde.cz, jehož prostřednictvím se mohou o pozici praktikanta ucházet i další zájemci. Roadshow probíhala především na partnerských školách, jejichž řady rozšířila v pátek 26. května Integrovaná střední škola Nová Paka, která výše zmíněné obory vyučuje a v roce 2016 obdržela na základě hodnocení firem titul Škola doporučená zaměstnavateli.

Jedním z absolventů, kteří měli chuť uplatnit své školní znalosti a nabýt nové profesní dovednosti, byl i Jan Petráček, který do společnosti ČEZ Distribuční služby v regionu severních Čech nastoupil v březnu 2014. Po uplynutí dvouletého programu pro praktikanty postoupil nejdříve na místo Provozní elektrikář II, aby se již v červenci přestěhoval ze severních do středních Čech, kde zaujal pozici Technik oddělení ES. Od dubna letošního roku je po dalším kariérním postupu Specialistou technické podpory ES.  Příklad Jana Petráčka ilustruje možnosti a příležitosti, které Skupina ČEZ absolventům škol nabízí, především pak praxi, profesní růst, možnost dalšího vzdělávání, a v neposlední řadě zázemí stabilního zaměstnavatele s atraktivními platovými podmínkami a širokou nabídkou benefitů.

„U pracovní pozice praktikant stačilo základní elektrotechnické vzdělání a nebyla potřeba praxe. To je pro člověka po škole velmi zajímavé, hlavně v případě tak velké a stabilní společnosti jako je ČEZ. Nabídka mě proto zaujala a vsadil jsem na jedinou kartu. Dnes si myslím, že jsem udělal správně. Mí zkušení spolupracovníci se mnou měli trpělivost a naučili mě většinu postupů, další fakta o zařízení, které jsem znal pouze teoreticky z výuky apod.  Postupně, jak jsem získával přehled o pracovních postupech, mě nadřízení nechali dělat samostatně pod dozorem a radili s dalšími kroky, abych nepoškodil technologii“, popisuje své začátky Jan Petráček. Svým méně zkušeným, novým kolegům radí, že důležitou vlastností na pozici praktikant je zvídavost a opatrnost. „Zároveň se nesmí bát zeptat svého garanta a v podstatě kohokoliv ze zkušenějších pracovníků na vše, co mu není jasné“, dodává Petráček.

„Praktikantský program ve společnosti ČEZ Distribuční služby není zdaleka jedinou aktivitou, kterou nabízíme čerstvým absolventům. Jeho hlavní výhodou je možnost nastoupit bez jakékoliv praxe a v průběhu programu ji za asistence zkušeného kolegy získat.“, vysvětluje Martin Klacián, specialista strategického náboru Skupiny ČEZ.

Návštěvy středních odborných škol a náborová roadshow „Chceš zkusit práci pod napětím?“ vznikly s cílem řešení otázky generační obměny zaměstnanců. „Budoucnost energetiky navíc směřuje k decentralizaci výroby a revoluci ve fungování distribučních sítí. Potřebujeme proto mladé schopné lidi s inovativním myšlením,“ zdůrazňuje Karel Kohout, generální ředitel ČEZ Distribuční služby.

 

V ČEZ nyní pracuje téměř 27 000 zaměstnanců, z toho 21 000 v České republice. Kromě energetických a strojařských míst společnost nabírá také IT specialisty, ekonomy, právníky, konzultanty v zákaznických službách nebo v marketingu. Seznam všech volných pozic v ČEZ, a. s., i v jednotlivých dceřiných společnostech je možné najít na kariérním webu www.kdejinde.cz, kde jsou i přímo vyznačeny pracovní místa vhodná pro absolventy.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy

Zveřejněno
7
Červen 2017