Díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, otevřou v Srdíčku ještě více svá srdce

Litoměřice – Třídenní akreditovaný kurz bazální stimulace pro ty, co se podílejí na péči o handicapované, mají za sebou zaměstnanci litoměřického Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO. Dále i ti, kteří se starají o svého handicapovaného blízkého člena rodiny v domácím prostředí, přičemž využívají služeb tamního denního stacionáře. Zkušenosti v Srdíčku sbírali také zaměstnanci Farní charity a Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích a CSP Domov Na Pustaji v Křešicích. Stalo se tak díky uživatelům mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ, která „vypohybované“ body přeměnila na potřebných 56 000 korun.

Účastníci kurzu naslouchají odbornému výkladu lektorky Jitky Richterové z Institutu bazální stimulace ®.

„Naše organizace poskytuje sociální službu denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením ve věku od 3 do 64 let, péči pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu, ambulantní dětský stacionář pro chronicky nemocné děti ve věku od 3 do 6 let, fyzioterapii a stravovací provoz. Díky finanční podpoře veřejnosti jsme mohli zajistit třídenní akreditovaný kurz bazální stimulace pro okruh lidí, kteří se podílejí na péči o handicapované osoby,“ kvitovala pomoc veřejnosti Ivana Humlová, ředitelka Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

Jak k tomu za Nadaci ČEZ dodala její ředitelka Michaela Ziková, vždy ji potěší, když se na realizaci jakéhokoliv smysluplného projektu podílí široká veřejnost. „A v případě aplikace EPP – Pomáhej pohybem, tak tomu doopravdy je. Lidé si navzájem pomáhají napříč celou republikou, když vydanou energii na ten či onen pohyb přeměňují v body, které ve finále přeměníme v potřebnou finanční částku, pro některého ze žadatelů. Zajímavé bezesporu je i fakt, že se tím vlastně vytváří nekonečný koloběh vzájemné pomoci. Ti, co již peníze získali, pak totiž použitím mobilní aplikace sami svým pohybem pomáhají druhým.“

Bazální stimulace je vědecký koncept, který pomáhá lidem majícím potíže v oblasti vnímání, pohybu, komunikace, orientace v prostředí, v němž se nacházejí a podobně. Mentálně postižným osobám, ale i pacientům v nemocnici po náročné operaci či ležícím na JIP a také klientům hospiců proto nabízí podněty pro vývoj jejich osobnosti v jednoduché podobě. Koncept vychází z poznatků několika vědních oborů, a to pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a medicíny.

Samotné stimulace je přitom možné rozdělit na somatické (doteky, masáže, které pomáhají pacientovi vnímat vlastní tělo), vibrační (vnímání vibrací a chvění lidského hlasu, lze i ovlivnit rytmické dýchání), vestibulární (orientace v prostoru), auditivní (pouštějí se oblíbené a známé zvuky), orální (oblíbené tekutiny stimulují receptory chuti) a taktilně-haptické (osvojování manipulace s předměty). „Jednoduše řečeno, po absolvování kurzu bazální stimulace může šestnáct jeho účastníkůhandicapovaným osobám ještě více otevřít prostor pro zlepšení kvality jejich života v oblasti komunikace, vnímání a lokomoce,“ uzavřela Ivana Humlová.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
4
Prosinec 2017