Industriální turistika je na vzestupu, napomáhá tomu i Elektrárně Mělník

Horní Počaply – Stále více se v České republice těší pozornosti takzvaná technická (industriální) turistika. Dokazuje to i návštěvnost Infocenter a výrobních provozů Skupiny ČEZ v roce 2017, kdy do energetických lokalit zavítalo na exkurze historicky rekordních 224 357 osob, což je meziročně o 11 procent více. Ve Středočeském kraji se tak tradiční pozornosti těšil jediný klasický uhelný zdroj Skupiny ČEZ souhrnně nazývaný Elektrárna Mělník. Na jeho prohlídku v celkem 11 exkurzích se v loňském roce nahlásilo 260 osob.

 

Jedna z exkurzí v Elektrárně Mělník.

Vzhledem ke své poloze je Elektrárna Mělník cílem základních a odborných škol jak ze středních, tak i severních Čech. Vloni si ji například prohlédli žáci ze ZŠ Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Brandýs nad Labem či ZŠ Hošťka na Litoměřicku. Dále přijeli středoškoláci ze SPŠ v České Lípě a mělnického Gymnázia Jana Palacha. Vysokoškoláci se tradičně rekrutovali z Technické univerzity v Liberci. „Vloni se nám u vás líbilo, takže letos bychom si rádi exkurzi s dalšími studenty zopakovali,“ uvedla mimo jiné v letošní žádosti o možnosti prohlídky elektrárny Ing. Markéta Petříková z katedry energetických zařízení TU Liberec.

Dalšími návštěvníky elektrárny, rovněž tradičními, byli studenti z katedry elektroenergetiky FEL ČVUT Praha. Dvě skupiny středoškoláků dorazily i ze zahraničí. Prostřednictvím cestovních agentur si tak prohlídku Elektrárny Mělník objednali studenti z Dánska (14, včetně doprovodu) a Spolkové republiky Německo (26). Až z Kamenice nad Lipou na Vysočině se pak na industriální turistiku do středních Čech vydalo devět důchodců ze společnosti Ostrý Roháč.

Prohlídky elektrárny jsou u většiny exkurzí koncipované jako pochůzka po technologiích Mělník II a Mělník III s výkladem o historii a současnosti celé lokality, včetně výhledu do budoucnosti. Návštěvníci si například mohou v rámci „dvojky“ prohlédnout turbogenerátory TG9 a TG10, pracoviště operátorů – společný velín výrobních bloků 9 a10. V případě elektrárny Mělník III jsou pak exkurze zaváděny na velín, do strojovny k turbogenerátoru a na střechu kotelny K11, z níž si lze z ptačí perspektivy prohlédnout celý komplex všech tří výroben a při pěkném počasí si i vychutnat panoramatický pohled na propojenou krajinu severních a středních Čech. Podle specifických požadavků se někteří návštěvníci ještě vydávají na prohlídku dalších technologií, jako jsou například elektro, odsíření, zauhlování, zpracování vedlejších energetických produktů a podobně. Prohlédnout si tato místa je umožněno hlavně vysokoškolským studentům, kteří sbírají informace pro své budoucí seminární práce.  

  Víte, že…

… industriální turistiku po výrobních provozech Skupiny ČEZ můžete provozovat i z tepla svého domova?

 Konkrétně uhelnou Elektrárnu Mělník naleznete na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-melnik/. A jen tak pro zajímavost Nový zdroj v Ledvicích je na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-ledvice/;Uhelná elektrárna Tušimice po komplexní obnově na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-tusimice/;Nový paroplynový zdroj v Počeradech na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-pocerady/ . Další výrobní provozy Skupiny ČEZ, jak obě jaderné, tak i řadu vodních elektráren, včetně přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně lze navštívit na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/.

 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
17
Leden 2018