ČEZ Teplárenská na východě Čech dodává teplo a současně podporuje zdravotnictví, sport i kulturu

Rok 2017 byl na východě Čech pro ČEZ Teplárenskou dalším úspěšným obdobím. Na Trutnovsku dodala společnost ČEZ Teplárenská svým zákazníkům 903 445 GJ tepla, což je o 3 % více než v roce 2016.

Za celou dobu více než desetileté existence jsme se snažili být pro naše odběratele vždy dobrými partnery. Pochopitelně tomu bude i nadále, přičemž naším hlavním cílem stále zůstává – komfortní dodávka tepla bez starostí za konkurenceschopnou cenu. A „bez starostí“ opravdu pro zákazníka znamená neřešit a nebýt zatížen riziky z provozování žádného technologicky složitého zařízení jako jsou např. tepelná čerpadla nebo plynové kotelny pro bytové domy,“ vysvětluje obchodní ředitel ČEZ Teplárenské Radim Sobotík.

I na východě Čech přechází stále více odběratelů na centrální zásobování teplem. V loňském roce byli připojeni noví odběratelé např. na Jiráskově náměstí v Trutnově, obyvatelé apartmánového domu Jestřáb v Janských Lázních či obyvatelé polyfunkčního objektu na Lipovém náměstí v Trutnově. Během letošního roku dojde k připojení na CZT bytového komplexu Kasárna v Trutnově nebo bytového komplexu Nad školou.

Teplo od ČEZ Teplárenské pochází především z centrálního zásobování teplem (CZT), tedy je vyrobené v elektrárnách a teplárnách Skupiny ČEZ. Společnost jej ovšem dodává i z decentrálních zdrojů, což jsou plynové kotelny a kogenerační jednotky. V roce 2017 proto přišla pro majitele plynových kotelen s významnou novinkou – produktem Komfort. „V praxi to znamená, že si jejich tepelné zařízení pronajmeme a převezmeme veškerou zodpovědnost za provozování kotelny od legislativních povinností, servisu, nákupu zemního plynu, včetně non-stop dispečinku. Zákazníci mají teplo bez starostí a zároveň ušetří, jednak DPH při dodávce tepla je ve snížené sazbě 15 % a také proto, že nakupujeme plyn za velkoobchodní ceny,“ vysvětluje Radim Sobotík.

Společnost ČEZ Teplárenská není jen spolehlivým dodavatelem tepla v regionu, ale je i dobrým sousedem. Jen za poslední dva roky zde podpořila kulturu, sport, děti i seniory částkou přesahující osm set tisíc korun.

„Působíme zde dlouhodobě, a proto nám záleží na tom, jak se bude lidem v tomto regionu žít. V rámci partnerství podporujeme samozřejmě hlavně ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce, tedy děti a seniory. Zaměřujeme se také na financování kultury, mládežnického sportu a zdravotnictví, protože financí do těchto oblastí není nikdy dost,“ upřesnil Radim Sobotík.

ČEZ Teplárenská rozdělila částku přesahující osm set tisíc korun například mezi Nemocnici Vrchlabí, která finanční dary použila na nákup rehabilitačního přístroje a antidekubitních pomůcek, další část putovala do Státních léčebných lázní v Janských Lázních, kdy byly peníze využity na zkvalitnění lázeňské péče a služeb. Virtuální univerzita třetího věku ve Vrchlabí využila finanční dar na snížení poplatků pro seniory, aby si vzdělávání mohl dopřát opravdu každý. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých nakoupila kompenzační pomůcky pro své členy ve Vrchlabí. Zkrátka nezůstal ani Trutnov, kde elektrárna Poříčí sídlí. ČEZ Teplárenská přispěla na provoz městských sportovišť – zimního stadionu a letního koupaliště.

Další prostředky směřovaly do zdravotnictví, školství, kultury a na charitativní účely. A velmi milým počinem byly dárky pro prvňáčky, kdy zástupci ČEZ Teplárenské zavítali do ZŠ Mládežnická v Trutnově a ZŠ ve Vrchlabí a nadšeným prvňáčkům rozdali různé výtvarné pomůcky.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně, Maršov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s. zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 132 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 32 městech v Ústeckém, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.V poslední době se firma stále více zaměřuje také na energetické poradentství, provádění energetických auditů a zajišťování průkazů energetické náročnosti budov. Postupně se začíná podílet také na zajišťování dodávek tepla s využitím nových technologií.

Více o společnosti na jejích webových stránkách www.cezteplarenska.cz.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
27
Únor 2018