Rodina Oranžových hřišť ve Středočeském kraji se opět rozrostla, nejnovější - dopravní mají děti z mateřinky v Sibřině

Sibřina – Nové dopravní dětské hřiště má obec Sibřina v okrese Praha-východ. Nachází se na zahradě tamní mateřské školy, jejímž zřizovatelem je právě obec. Na potřebnou úpravu terénu, osazení betonového obrubníku do betonového lože a položení štěrkové podkladní vrstvy, na níž byl aplikován polyuretanový povrch s grafickými symboly, přispěla obci Nadace ČEZ částkou 200 000 korun.

první jízdy na novém Oranžovém dopravním hřišti pro děti z mateřinky v Sibřině.

„Hřiště budou hlavně využívat děti z mateřské školy, a to denně, neboť dopravní činnosti jsou součásti školního vzdělávacího programu. V odpoledních hodinách pak bude k dispozici i těm, kteří navštěvují různé volnočasové aktivity.  Na zahradě mateřinky se konají i pravidelné víkendové akce, takže dopravní hřiště bude přístupné i široké veřejnosti. Rozumí se dětem příslušného věku,“ říká Josef Novák, starosta obce, která prakticky jako první leží za hranicemi hlavního města. Díky boomu narozených dětí v okolí Prahy slouží podle něj mateřinka i potřebám obyvatelům Květnice, Sluštic a dalších vesnic v okolí.

Jeho slova doplňuje ředitelka mateřské školy Martina Broncová: „Máme plně naplněnou kapacitu 103 dětmi od 3 do 6 let, z nichž je zhruba polovina přímo ze Sibřiny a ostatní z okolí. Všechny teď čeká smysluplná dopravní výchova přizpůsobená chápání v jejich věku s názornými ukázkami a situacemi, s nimiž by se mohly na ulici setkat. Samozřejmě nejvíce si budou užívat jízd na odrážedlech, hlavně motorkách. Na dopravním hřišti přitom nebude chybět ani semafor a dopravní značky.“

Oranžové hřiště, tentokráte s přívlastkem dopravní, je již 55 realizované ve středních Čechách od roku 2003. „Prostřednictvím grantového programu Oranžové hřiště pomáháme obcím a městským částem financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť již od roku 2003. Mají přitom mnoho podob. Nejčastěji vznikají  dětská, sportovní a multifukční hřiště v blízkosti mateřských a základních škol. Každé je trochu jiné, šité na míru pro ty, kdo na nich aktivně tráví čas. Výjimkou nejsou ani hřiště dopravní, jako je například to nejnovější na školní zahradě mateřinky v obci Sibřina,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. Podle ní čím dál častěji vznikají také plochy s posilovacími prvky pro mládež, dospělé a seniory a stále více mezi mladými oblíbená workoutová hřiště.

Od roku 2003, kdy mohly města a obce poprvé získat finanční prostředky díky grantu Oranžové hřiště již Nadace ČEZ podpořila v rámci celé České republiky realizaci 496 projektů nejrůznějších podob dětských, sportovních a dalších hřišť za celkem 355 044 646 korun. Z toho se 55 středočeských Oranžových hřišť na této částce podílí 40 464 952 korunami.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
8
Červen 2018