Dvě významné české firmy na trhu energetických úspor uzavřely manželství. ENESA a EVČ se slučují v jednu

Pražská ENESA a pardubická EVČ se spojují v jednu. Sloučená firma má název ENESA. Generálním ředitelem společnosti bude Václav Taubr, dosavadní ředitel EVČ.

Historie společností ENESA a pardubické EVČ  je úzce propojena.  Podílely se na řadě významných projektů, jako byl energeticky úsporný projekt v Národním divadle nebo EPC pro objekty náležející Pardubickému kraji. V roce 2015 se obě firmy staly součástí ČEZ ESCO a vzájemné spojení se jevilo jako stále logičtější krok.

Největší EPC projekt v ČR: Kongresové centrum Praha od ENESA

V té době, po čtvrtstoletí své existence, měla EVČ na kontě téměř 700 projektů. Díky zdrojům a rozvodům tepla v systémech centrálního zásobování vyprojektovaných a dodaných společností EVČ dnes mají zajištěny dodávky tepla domácnosti a veřejné i komerční objekty v řadě českých měst. ENESA se zase stala českou jedničkou na poli komplexních energetických úspor formou EPC, kdy je úspora přímo garantována ve smlouvě a investice se splácí ze samotných uspořených peněz.

„Obě společnosti se věnovaly energetickým úsporám a rekonstrukcím energetických hospodářství ve firmách a státní správě. Zatímco ENESA byla silnější ve veřejném sektoru, EVČ měla výbornou pozici v soukromé sféře,“říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Rozhodli jsme se vytvořit jeden silný tým připravený realizovat nejen zakázky dosavadního typu, ale poskytovat nové služby jako Performance Based Contracting, projektování v BIM a podobně.“

„Důležitost projektů energetických úspor bude v budoucnu růst, ať už půjde o klasické rekonstrukce zásobování energiemi, nebo o komplexní projekty EPC. Evropská unie má stále ambicióznější energetické cíle a právě tyto projekty jich mají pomoci dosáhnout,“ říká generální ředitel ENESA Václav Taubr.

Nové cíle EU v oblasti energetické účinnosti stanovují, že státy Evropské unie sníží do roku 2030 spotřebu energií o 32,5 procenta. Právě kontrakty EPC, kdy dodavatel přímo ve smlouvě úspory garantuje, mají být jedním z hlavních způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

Důkazem potenciálu projektů energetických úspor jsou i loňské výsledky projektů EPC společností ENESA a EVČ. Společnosti očekávají, že jejich projekty ušetřily v roce 2018 za energie zákazníkům celkem 215 milionů korun, meziročně o 4 procenta více. Dosažená úspora byla celkově o 21,5 milionu korun vyšší, než smlouvy garantují. Po celé ČR poskytuje ČEZ ESCO energetické služby se zárukou (EPC) v rámci 38 projektů realizovaných ve zhruba 250 objektech ve vlastnictví krajů, měst, ale i privátních majitelů.

Nemocnice Karlovy Vary - velký EPC projekt od EVČ zahájený v roce 2018.

Ivo Slavotínek, dosavadní ředitel ENESA a jeden z otců zakladatelů českého trhu energetických úspor, který v devadesátých letech přivezl formát EPC ze Spojených států, bude pokračovat v rámci strategického týmu ČEZ ESCO.

„Jedním z mých cílů při prodeji firmy ENESA do ČEZ ESCO bylo věnovat se strategickým projektům do budoucna, na které mi v rámci ENESA nezbýval čas. Česko a celá Evropské unie míří směrem k šetrným budovám, což je správný trend. Chtěli bychom do komplexních rekonstrukcí a nových staveb vnést zkušenosti získané z projektů EPC,“ říká Slavotínek. „Nové budovy dnes nejsou pouhými stavbami, ale provázanými technologickými systémy.  Podíl technologií na celkové ceně zakázky dosahuje až 30 procent, a proto je nutné hledět nejen na investiční náklady, ale na provozní ukazatele během celého životního cyklu budovy. Tady mohou zkušenosti s EPC významně pomoci.“

Slavotínek se tak chce do budoucna věnovat konceptu PBC (Performance Based Contracting) – což je rozšíření konceptu EPC i na celkové rekonstrukce a nově vznikající budovy. Zatímco EPC se týká rekonstrukcí existujících budov, PBC přenáší výhody EPC i na nové budovy. Dodavatel PBC tak přímo ve smlouvě garantuje, že budova bude splňovat dohodnuté funkční a výkonnostní parametry. Cílem je zajistit dlouhodobě kvalitní vnitřní prostředí budovy za předem stanovené provozní náklady.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, HORMEN, KART a ČEZ Slovensko. ČEZ ESCO má přes 1800 zaměstnanců.

Tisková konference: 10 let EPC projektu od ENESA v Národním divadle, 2018.

O ENESA:

 

Je největší česká společnost poskytující výhradně energetické služby (zvláště metodou Energy Performance Contracting, EPC) včetně energetického managementu. Během své existence zavedla energeticky úsporná opatření v 215 objektech. Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech téměř 1 mld. Kč. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na http://www.enesa.cz/

O EVČ:

Firma má za sebou více než čtvrtstoletí zkušeností, které propojuje s nejmodernějšími trendy v malé energetice a tepelné technice. Věnuje se také energeticky úsporným projektům pro kraje, města i firmy. Od roku 2015 je členem ČEZ ESCO.

Kontakty:

Roman Gazdík, mluvčí ČEZ, tel. 602317651, email: roman.gazdik {zavináč} cez {tečka} cz

Eva Ksiazczak, PR ENESA, tel. 603894 354, eva.ksiazczak {zavináč} enesa {tečka} cz

Zveřejněno
29
Leden 2019