Tiskové zprávy

22
Prosinec 2009

V zimním období vyráží energetici k poruchám na skútru i na sněžnicích

Děčín, 22. 12. 2009 – S očekávaným oteplením po třeskutých mrazech se energetici vydají na mimořádné preventivní pochůzkové kontroly v námrazových oblastech. Jejich cílem je kontrola venkovního vedení a případné „oklepání“ námrazy, která by mohla způsobit problémy s dodávkou elektřiny.

22
Prosinec 2009

Na Jaderné elektrárně Dukovany 19.12.2009 skončila odstávka 4. bloku

V sobotu 19.12.2009 přifázováním TG41 skončila poslední odstávka na výměnu paliva v tomto roce. Odstávka byla dlouhá 63,3 dne a kromě výměny paliva při ní došlo ke kontrole tlakové nádoby reaktoru a realizaci řady investičních akcí.

21
Prosinec 2009

Zaměstnanci JE Temelín přispěli Jakubovi na nový invalidní vozík

Tři dny před Štědrým dne vyvrcholila dobrovolná charitativní akce zaměstnanců Skupiny ČEZ „Plníme přání, myslíme na druhé“. Během listopadu mohli zaměstnanci společnosti ČEZ připívat 13 hendikepovaným lidem z celé republiky. Na jihu Čech se tak díky jejich pomoci může Jakub Másílko (32 let) těšit z nového odlehčeného invalidního vozíku. Chybějících 62 tisíc korun se totiž pro Jakuba podařilo získat společnou podporou Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY.

21
Prosinec 2009

Na Štědrý den i Silvestra jsou energetici připraveni

Severní Čechy – O vánočních svátcích bude výrobu a distribuci energie na severu Čech zajišťovat denně více než 500 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Běžný pracovní den tak čeká směnaře z nepřetržitých provozů elektráren a tamní podnikové hasiče, dispečery z ČEZ Distribuce, montéry z ČEZ Distribuční služby a směnaře z malé vodní elektrárny Želina na Kadaňsku a vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.

21
Prosinec 2009

David získal speciální odlehčený invalidní vozík

Díky pomoci zaměstnanců Skupiny ČEZ může 21letý David z Valteřic na Českolipsku používat speciální vozík a přes své zdravotní obtíže žít svůj každodenní život co nejsnadněji. Symbolický šek na částku 42 tisíc korun David převzal z rukou generálního ředitele ČEZ Distribuce Josefa Holuba ve čtvrtek 17. 12. na Vánočním koncertě v děčínském divadle.

18
Prosinec 2009

I o vánočních svátcích budou stovky energetiků v práci

O vánočních svátcích jen v našem regionu odejde do služby více než 400 zaměstnanců Skupiny ČEZ, desítky dalších budou v pohotovosti. Jedná se o zaměstnance elektráren a dceřiných společností ČEZ, zabezpečujících dodávky elektřiny zákazníkům. Provoz elektráren, dispečinku, call centra a pracovišť poruchové služby se o svátcích nebude lišit od provozu v průběhu celého roku. Snad jen vánoční výzdobou.

16
Prosinec 2009

Zájem zaměstnanců pomáhat handicapovaným převýšil očekávání ČEZ, dary dostali i další potřební Tři vozíčkáři dostali potřebné zdravotní pomůcky, vozík a handbike

Tři vozíčkáři dostali potřebné zdravotní pomůcky, vozík a handbike. V předvánoční době vyvrcholí třetí ročník charitativní akce zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří v rámci projektu „Plníme přání, myslíme na druhé“ přispěli například ve Středočeském kraji třem vozíčkářům na zakoupení zdravotnických pomůcek, invalidního vozíku a handbiku. Dary si dnes Eva s Jaroslavem a Ladislavem převzali na centrále společnosti ČEZ, kde se setkali se zaměstnanci, kteří se na pořízení těchto dárků dobrovolně podíleli. Jejich zájem pomáhat však předčil původní očekávání a bylo možné projekt rozšířit a obdarovat i další handicapované. Díky štědrosti zaměstnanců Skupiny ČEZ se pomoci dostane 13 lidem v dalších regionech. Splněná přání jsou společným projektem Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY.

16
Prosinec 2009

Rehabilitační pomůcky, osobního asistenta a příspěvek na dopravu dostanou postižení z Plzeňska

V těchto dnech probíhá pod heslem „Plníme přání, myslíme na druhé“ předávání darů v rámci společného charitativního projektu Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY. V západních Čechách získal tělesně postižený Saša (13 let) příspěvek na dopravu rodičů do nemocnice, Michal (23 let) bude mít osobního asistenta a po návratu z rehabilitačního pobytu se bude z pomoci těšit i postižený Dušan (37 let). Dárky v celkové hodnotě 195 tisíc korun jsou výsledkem třetího ročníku dobrovolné charitativní sbírky zaměstnanců Skupiny ČEZ. V rámci projektu „Plníme přání, myslíme na druhé“ pomohli ještě dalším deseti vybraným handicapovaným lidem.

15
Prosinec 2009

Plyn od ČEZ podniky oslovil

Od srpna letošního roku začala Skupina ČEZ nabízet svým firemním zákazníkům kromě elektřiny i možnost dodávky zemního plynu. Během čtyř měsíců se ČEZ podařilo pro dodávky od počátku příštího roku získat více než 90 firem, kterým bude dodávat do více než 200 odběrných míst celkem 1,6TWh energie. Podíl ČEZ v segmentu velkoodběratelů plynu tak dosáhl 4%.

15
Prosinec 2009

Zaměstnanci ČEZ pomohli nemocnému Milanovi i vozíčkáři Karlovi

Hradec Králové, 15. 12. 2009 – Včera proběhlo v Pardubicích a v Holicích předání netradičních vánočních dárků, a to 13tiletému Milanovi upoutanému na lůžko a zdravotně postiženému 54tiletému Karlovi. Symbolické dárky v celkové hodnotě 115 tisíc korun jsou výsledkem třetího ročníku dobrovolné charitativní sbírky zaměstnanců Skupiny ČEZ. Milanova rodina díky nim dnes dostala příspěvek na nákup speciálního automobilu pro bezpečný převoz svého syna k lékaři. Pan Karel získal přídavné zařízení na svůj invalidní vozík, aby se mohl věnovat naplno své práci a rodině. Splněná přání jsou společným projektem Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY.

14
Prosinec 2009

ČEZ Teplárenská rozvíjí užší spolupráci se zákazníky

Severní Čechy – Odběratelé tepla prostřednictvím, plynových kotelen ČEZ Teplárenské, a. s., mohou být spokojeni. Vyrobený GJ tepelné energie tímto médiem bude totiž pro ně příští rok levnější, než letos. Naopak vlivem vnějších okolností mírně vzroste cena tepelné energie vyrobené uhelnými elektrárnami. Průměrně však půjde o 3,5% na sekundárních dodávkách, což znamená pro průměrnou domácnost měsíční zvýšení nákladů o 48 korun.

14
Prosinec 2009

Energetici minimalizují vypínání distribuční soustavy přes vánoční a novoroční svátky

Jako každoročně, i letos stanovila Skupina ČEZ zásady pro vypínání zařízení distribuční soustavy v předvánoční a novoroční době, což jistě uvítají všichni její zákazníci. Minimalizace odstávek začíná již v předvánočním období a pokračovat bude dále ke konci roku. Během vánočních svátků nebude probíhat žádné plánované vypínání. Nic by tak nemělo ohrozit rozsvícení vánočních stromečků ve všech domácnostech zákazníků Skupiny ČEZ. Ti by svátky měli prožít v příjemné vánoční atmosféře v poklidu svých domovů, bez omezení dodávek elektrické energie.

9
Prosinec 2009

Vybráno – 1. chytrým energetickým regionem ČEZ bude Vrchlabí

V rámci projektu Futur/e/motion připravuje Skupina ČEZ testování a zavádění inteligentních technologií v distribuční síti. Pro testování nejmodernějších energetických prvků v mikroregionu Vrchlabí se společnost ČEZ rozhodla po vyhodnocení množství kritérií, rozhodnutí bylo přijato kladně i zástupci města. Dlouhodobý projekt nazvaný Smart Region tak vstupuje do své první fáze, Vrchlabí se tak stane prvním inteligentním regionem na východ od Německa.

9
Prosinec 2009

Ojedinělá stavba zajistí obcím pod Radhoštěm spolehlivější dodávky

Společnost ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ dokončila stavbu nové spínací stanice pod hřebenem Radhoště. Stěžejní částí projektu bylo soustředit dosud venkovní části zařízení distribuční soustavy do „ kioskové“ spínací stanice. Cílem je zajistit v horské lokalitě s často nepříznivými klimatickými podmínkami a špatně přístupným terénem spolehlivější dodávky elektřiny. Pozitivní změnu pocítí zákazníci v obcích ležících pod Radhoštěm. Stavba, která trvala pouhých 5 měsíců, si vyžádala investici společnosti ČEZ ve výši 7, 2 milionu korun.

8
Prosinec 2009

Plníme přání, myslíme na druhé

Ostrava, 7. prosince 2009 - Zaměstnanci Skupiny ČEZ spolu s Nadací ČEZ a Nadací Charty 77 – Konto BARIÉRY pomáhají v předvánočním čase potřebným v celé republice. Na Moravě obdarovali pana Dobromila z Hrabové.

Předchozí   1 2  ... 26  27  28