Tiskové zprávy

Filtrování výpisu aktualit:
3
Duben 2019

Energetici opět vyjádřili podporu lidem s autismem a úctu organizacím, které o ně pečují

Severní Čechy – Jako maják na útesu nad rozbouřeným mořem zářila do tmy z 2. na 3. dubna prosklená vyhlídka nejvyšší oficiální rozhledny v České republice, která se nachází na severní podpůrné věži kotelny Nového zdroje Elektrárny Ledvice. Stejná barva na jedné z chladicích věží pak po celou noc vítala řidiče, kteří projížděli kolem Elektrárny Tušimice, kde byla rovněž nasvícena střecha kotelny. Do třetice mohli pozdní motoristé či pěší zaznamenat v děčínské Teplické ulici, kde má své sídlo ČEZ Distribuce. Energetici ze Skupiny ČEZ se tak již popáté zapojili modrou barvou komunikace a sebevyjádření do osvětové kampaně „Česko svítí modře“ a vyjádřili tak svou podporu všem lidem s autismem.

2
Duben 2019

ČEZ ESCO zajistí modernizaci kompresorovny pro Energetiku Třinec

Ostravská dcera ČEZ ESCO, společnost ČEZ Energetické služby, zahájila modernizaci hlavní kompresorovny Energetiky Třinec, ve které se vyrábí stlačený vzduch pro Třinecké železárny. „Jde o jednu z největších akcí na poli stlačeného vzduchu za posledních několik let,“ popsal ředitel společnosti Energetika Třinec Petr Matuszek zakázku, která výrazně zefektivní chod firmy.

2
Duben 2019

Kam na severu o víkendu? Zahajte svou turistickou sezonu návštěvou vodních děl Skupiny ČEZ, MVE Želina přitom slaví své 111. narozeniny

Severní Čechy – Přesně 200 zájemců zavítalo během Světového dne vody do vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem. Již v neděli 7. dubna se přitom může její letošní statistika návštěvnosti zase navýšit, neboť Skupina ČEZ zve opět širokou veřejnost od 10 do 16 hodin na prohlídku tohoto svého největšího vodního díla v severních Čechách. K zahájení Turistické sezony 2019 se tentokráte svou pozvánkou připojuje i malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři. Ta ovšem bude přístupná již v sobotu 6. dubna. Čas vymezený na prohlídku je stejný, tedy od 10 do 16 hodin.

2
Duben 2019

V Temelíně budou skladovat použité palivo v nových kontejnerech. V těchto dnech dokončili jejich klíčové zkoušky

Pět dní trvaly zkoušky s novým kontejnerem Škoda 1000/19 na použité palivo. Energetici si zkoušeli hlavní práce při zaplnění a odvozu kontejneru z reaktorového sálu do skladu použitého paliva. Místo reálného paliva použili maketu (imitátor). Naostro mají v plánu nový kontejner použít během odstávky druhého bloku, která začne ve druhé polovině června.

1
Duben 2019

Modrá barva opět po roce rozzáří oblohu na severu Čech, energetici nově nasvítí i prosklenou vyhlídku nejvyšší oficiální rozhledny v republice

Severní Čechy - K celorepublikové kampani „Česko svítí modře“, jejímž cílem je více porozumět světu lidí s autismem, se opět připojuje i Skupina ČEZ. V noci z 2. na 3. dubna tak napříč celou republikou ozáří vybrané objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. Na severu Čech budou modře nasvíceny děčínské sídlo ČEZ Distribuce, Elektrárna Tušimice, zde konkrétně střecha kotelny a jedna z chladicích věží, a poprvé také prosklená vyhlídka rozhledny na střeše severní podpůrné věže kotelny Nového zdroje Elektrárny Ledvice.

1
Duben 2019

Radenickou naučnou stezku lemuje nová švestková alej

Všejany – Na povidla, kompoty, knedlíky, ale i možná vlastní slivovičku se již těší obyvatelé středočeských Všejan, kteří v neděli 31. března vysázeli novou švestkovou alej podél Radenické naučné stezky ve Vanovicích. Na výsadbu padesáti švestek domácích přitom obec získala v rámci grantu Stromy od Nadace ČEZ 34 175 korun. Do výsadby se zapojila necelá stovka místních obyvatel, včetně šesti zastupitelů z devíti. Jednalo se hlavně o rodiny s dětmi.

28
Březen 2019

Nejlepší fyzikář roku 2018 je z Gymnázia Dobruška: pro svou školu získal 200 tisíc korun od Nadace ČEZ

Jeho žáci mu přezdívají Hylbert Matematikus – v jeho hodinách se totiž málokdy nudí. Josef Hylský z Gymnázia Dobruška v Královéhradeckém kraji totiž prokládá učivo matematiky a fyziky různými soutěžemi a vtipnými historkami, takže je o zábavu postaráno. I proto jej jeho svěřenci přihlásili do učitelského klání Zlatý Ámos. Zaměstnance Skupiny ČEZ, která je dlouholetým partnerem soutěže, rodák z Náchoda zaujal natolik, že mu přiřkli titul ČEZ Ámos a šek na 200 tisíc korun na technické vybavení k tomu.

26
Březen 2019

INVEN CAPITAL investuje do kybernetické bezpečnosti. Izraelská platforma CyberX ochrání energetické provozy a infrastrukturu.

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na globálním trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v úspěšné izraelské společnosti CyberX. Ta je významným dodavatelem komplexních řešení v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti. Jde o již druhou investic INVEN CAPITAL v Izraeli. Za čtyři roky svého působení uskutečnil fond ve čtveřici zemí devět investic, z nichž jednu již úspěšně prodal.

26
Březen 2019

Distributoři energií podepsali s operátory memorandum o spolupráci při kalamitách

V pondělí 25. 3. 2019 v Praze podepsali představitelé vedení společností ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, Česká telekomunikační infrastruktura, O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic memorandum o krizové komunikaci v době kalamit. Memorandum zefektivňuje a rozšiřuje vzájemnou výměnu důležitých informací, zejména v případě živelných pohrom, kdy je nutné co nejdříve obnovit dodávky elektřiny na strategických místech a zajistit fungování tísňových linek, jakož i páteřní telekomunikační infrastruktury.

25
Březen 2019

ČEZ ESCO hlásí další zlepšení výsledků. Tržby stouply v roce 2018 o více než čtvrtinu

Finanční výsledky ČEZ ESCO se zlepšily zejména díky organickému růstu a zvětšujícímu se zájmu o produkty a služby v oblasti moderní energetiky. Vliv měly i akvizice nových společností. Sektor ESCO zahrnuje produkty a služby v oblasti výroby energií (fotovoltaika, kogenerace, virtuální elektrárny), distribuce (renovace tepelných sítí, výstavba rozvoden), spotřeby (EPC projekty, energetický management, regulace výroby) i provozu zařízení a jeho servisu.

21
Březen 2019

Velitele elektrárenských hasičů těší celoroční nula ve statistice požárů

Tušimice/Prunéřov - Nulu v kolonce „požár v lokalitě“ evidují v loňské statistice výjezdů profesionální hasiči Skupiny ČEZ z elektráren Tušimice a Prunéřov. Jinak je to ovšem v rámci Integrovaného záchranného systému, kdy na žádost krajského operačního střediska vyjížděli Prunéřovští dvakrát do Klášterce nad Ohří, aby byli nápomocni při likvidaci požárů v bytových jednotkách. Celkem pak mají za rok 2018 hasiči z obou elektrárenských lokalit na svém kontě 236 výjezdů.

21
Březen 2019

Ministerstvo životního prostřední vydalo kladné stanovisko EIA k záměru propojovacího vedení 110 kV Česká Lípa - Varnsdorf

Ministerstvo životního prostřední (MŽP) v Liberci vydalo dne 15. 3. 2019 souhlasné závazné stanovisko k záměru „Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Z posudku a stanoviska MŽP vyplývají z ekologického hlediska akceptovatelná řešení trasy vedení, které po územním a stavebním řízení a po následné realizaci stavby zajistí potřebnou spolehlivost zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. ČEZ Distribuce by ráda dokončila výstavbu vedení do roku 2023

21
Březen 2019

ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %

Spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách ČEZ, a. s., loni opět meziročně klesla – a to o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru.

20
Březen 2019

Vodní elektrárny Skupiny ČEZ se letos poprvé otevřou široké veřejnosti během Světového dne vody a poté i v rámci zahájení turistické sezony

Severní Čechy – Hned dvakrát zve v dohledné době veřejnost ke své návštěvě vodní elektrárna Střekov Skupiny ČEZ. Poprvé si ji lze prohlédnout v sobotu 23. března v rámci Světového dne vody (22. 3.) a následně v neděli 7. dubna u příležitosti zahájení Turistické sezony 2019. K vidění bude tradičně jak technicko-operační zázemí strojníků, tedy velín, tak i strojovna a další zázemí elektrárny. Jak 23. 3., tak i 7. 4. bude VE Střekov přístupná od 10 do 16 hodin s tím, že poslední exkurze začíná v 15.30 hodin.

19
Březen 2019

Skupina ČEZ v roce 2018 vydělala 10,5 mld. Kč, v roce 2019 očekává výrazný nárůst čistého zisku na 17 až 19 miliard korun

Provozní výnosy Skupiny ČEZ za rok 2018 dosáhly 184,5 mld. Kč a meziročně reálně vzrostly o téměř 11 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) byl 49,5 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením roku dosáhl v souladu s výchozím očekáváním hodnoty 13,1 mld. Kč. Meziroční srovnání zisku bylo významně ovlivněno jednorázovými vlivy, které v součtu přispěly do čistého zisku 2017 pozitivně ve výši 7,5 mld. Kč, zejména úspěšný prodej akcií MOL. V roce 2019 má Skupina ČEZ ambici zvýšit EBITDA na 57 – 59 mld. Kč, čistý zisk na 17 – 19 miliard korun.

  1 2 3 4 5  ...  100