16. 6. 2003

ČEZ a ŠKODA Praha se dohodly na řešení sporu

Zástupci energetické společnosti ČEZ a akciové společnosti ŠKODA PRAHA podepsali dohodu o narovnání, týkající se vzájemných vztahů a nedořešených sporů.

Dohoda řeší narovnání sporných práv a povinností mezi ČEZ a ŠKODOU PRAHA, které vznikly v souvislosti se smlouvou o výstavbě Jaderné elektrárna Temelín. Strany se dohodly, že ŠKODA PRAHA vezme zpět své žaloby ve věci sporných pohledávek. Na druhé straně ČEZ bude kapitalizovat pohledávku ve výši 700 mil. Kč do základního kapitálu společnosti ŠKODA PRAHA v průběhu následujících měsíců. ŠKODA PRAHA se zároveň zavázala, že v čase účinnosti dohody doloží řešení s plzeňskou Škoda Holding o užívání ochranné známky. Energetická společnost ČEZ dosud drží ve Škodě Praha 29,8 %, po kapitalizaci by se měl její podíl zvýšit na cca 68,9 %.

Zároveň byl podepsán dodatek, který specifikuje spolupráci obou firem v objektu jaderné elektrárny Temelín a zahrnuje možnosti Škody PRAHA podílet se na dalších pracích této stavby včetně zpřesnění pravidel spolupráce. K významným momentům patří provázanost obou dokumentů – dodatek i dohoda byly podepsány současně.

„Uzavřená dohoda je rozumným kompromisem. K tomuto kroku nás vede především zodpovědnost a vědomí faktu, že bez tohoto řešení by nebyla schopna Škoda PRAHA dále efektivně existovat. Být majoritním vlastníkem této inženýrské firmy nebylo naším strategickým záměrem, protože naše hlavní oblast podnikání je výroba elektřiny. To je to, co umíme. Po dobu co však budeme majoritním vlastníkem, budeme určitě vlastníkem zodpovědným a hledajícím cesty pro budoucnost firmy,“ řekl při této příležitosti generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl.

Jiří Hurych, generální ředitel ŠKODA PRAHA sdělil: „Podepsáním dohod se definitivně potvrdilo úspěšné dokončení 1. fáze stabilizace ŠKODA PRAHA, která v uplynulých šesti měsících prošla obdobím restrukturalizace. Pod novým vedením, které nastoupilo v prosinci loňského roku, byl schválen Program Stabilizace, zahrnující kromě jiného i radikální zásah do podnikání společnosti. Díky tomuto kroku si ŠKODA PRAHA upevnila finanční a obchodní řízení a připravila kvalitní základ pro implementaci dlouhodobého strategického plánu, který by měl společnost ŠKODA PRAHA dovést do podoby moderní společnosti se zajímavou návratností pro akcionáře.“

Jana Vargová v. r., tisková mluvčí, ŠKODA PRAHA a. s.
Ladislav Kříž v. r., tiskový mluvčí, ČEZ a. s.