5. 9. 2001

ČEZ přichází na otevřený trh s ?duhovou elektřinou?

Elektrárenská společnost ČEZ, v souvislosti s otevřením trhu od začátku příštího roku, připravila pro své zákazníky zcela převratnou nabídku svých produktů. Jde o několik typů dodávek elektřiny, každá z nich je charakterizována vlastní barvou a především cenou. Každá barva prezentuje nejen jiný produkt, ale i určitou část produkce elektráren ČEZ, které se na její dodávce podílejí. Jednotlivé ?barvy? bude ČEZ postupně nabízet v následujících týdnech potenciálním zákazníkům. Těmi jsou především distribuční společnosti, licencovaní obchodníci a tzv. oprávnění zákazníci - nyní zhruba 60 velkých firem v ČR.

Elektrárenská společnost ČEZ, v souvislosti s otevřením trhu od začátku příštího roku, připravila pro své zákazníky zcela převratnou nabídku svých produktů. Jde o několik typů dodávek elektřiny, každá z nich je charakterizována vlastní barvou a především cenou. Každá barva prezentuje nejen jiný produkt, ale i určitou část produkce elektráren ČEZ, které se na její dodávce podílejí. Jednotlivé “barvy? bude ČEZ postupně nabízet v následujících týdnech potenciálním zákazníkům. Těmi jsou především distribuční společnosti, licencovaní obchodníci a tzv. oprávnění zákazníci - nyní zhruba 60 velkých firem v ČR.

ČEZ na konci minulého týdne začal s novou postupnou nabídkou. Nabídl distribučním společnostem svůj první produkt, nejlevnější tzv. žlutou elektřinu. Jde o pásmovou dodávku elektřiny po celý příští rok (nepřetržitá dodávka stejného množství po 24 hod. denně, 365 dní v roce), kterou budou realizovat nejlevnější zdroje ČEZ - jaderné elektrárny a pánevní uhelné elektrárny. Cena tohoto produktu je 73 hal/kWh, odpovídá tedy cenám za které ČEZ nabízí nové vývozní dodávky (ty jsou relativně nižší, ale je nutno připočítat poplatky, kterými se dodávky zatíží přechodem přes hranice). Cena obdobné dodávky na trzích našich západních sousedů i v Polsku se pohybuje na úrovni 78 - 80 hal/kWh. ČEZ mohl jít s cenou výrazně níže, díky změnám a úsporným opatřením provedeným v posledním roce. Kdyby ČEZ nezlepšil výrazně své ukazatele, jako je produktivita práce, přidaná hodnota, atd., nemohl by s takovouto nabídkou přijít.

ČEZ přednostně oslovil distribuční společnosti, protože zastupují své chráněné zákazníky, kteří si ještě nemohou volně vybrat svého dodavatele. Jde o 70 % trhu pro který mají distributoři povinnost zabezpečit nejlevnější dodávky elektřiny. Dodávky, které distribuční společnosti nevyužijí, budou následně nabídnuty v soutěži všem zájemcům, t.j. licencovaným obchodníkům, oprávněným zákazníkům i opětně distribučním společnostem. Obdobně tomu bude i u dalších produktů, které ČEZ bude postupně nabízet v následujících měsících. Jako druhý produkt, bude následovat pásmová dodávka pro všední dny, tedy bez sobot a nedělí. Celková cena elektřiny ČEZ zahrnující všechny produkty, pro celý trh (v ČR) bude nižší, než v roce 2001.

“S cenou jsme šli extrémně nízko, výrazně pod úroveň okolních trhů, až téměř na úroveň našich vývozů. Věříme, že tuto levnou elektřinu uplatníme především na domácím trhu, protože by nám přišlo líto, aby naše levná elektřina putovala do zahraničí a naopak dražší elektřina ze zahraničí putovala k českým zákazníkům. Především čeští spotřebitelé by měli mít užitek z naší efektivní výroby. Jde o zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků," řekl k tomu Jaroslav Míl, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ

ČEZ se chce v tržním prostředí odlišit od konkurence ve čtyřech oblastech: především nízkou cenou, spolehlivostí (v tuto chvíli to mnohým přijde samozřejmé, ale to se změní s prvním krachem obchodníka tak, jako tomu bylo např. u bank, cestovních kanceláří nebo kampeliček), ekologickou výrobou (všechny elektrárny ČEZ splňují obdobné ekologické limity jako západní konkurence) a výrobou pouze na českém území s využitím českých dodavatelů (dodavatelé uhlí, inženýrské firmy, atd.)

ČEZ vidí v otevření trhu příležitost jak zhodnotit, ve srovnání s konkurencí, levnou výrobu elektřiny ve svých elektrárnách. To však bude plně možné jen v tom případě, pokud čeští výrobci budou mít stejné podmínky na českém a zahraničních trzích jako cizí výrobci.

Snahou ČEZ bude, aby se trh co nejdříve otevřel pro všechny zákazníky, včetně domácností. Dalším cílem je přispět k vytvoření dlouhodobě konkurenceschopné energetiky v ČR a dosáhnout jejího efektivního fungování pro tuzemské zákazníky.

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.