19. 3. 2013

ČEZ prodá elektrárnu Chvaletice Litvínovské uhelné

Energetická společnost ČEZ využila nejvyšší nabídku, kterou obdržela v rámci procesu prodeje některých svých uhelných elektráren, a podepsala dnes smlouvu na prodej elektrárny Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná a. s. Prodejní cena činí 4,12 mld. Kč. ČEZ však navíc každoročně získá i 90 % z tržní ceny povolenek CO2 přidělovaných zdarma elektrárně Chvaletice, což využije pro další modernizaci svých elektráren. Jedná se o 5,3 milionů tun povolenek v celkové výši cca 450 mil. Kč při jejích dnešních cenách. Podepsaný kontrakt nezahrnuje žádné dodávky uhlí od společnosti ČEZ. Evropská komise nyní ještě musí potvrdit dostatečnou kvalifikaci kupce, tedy společnosti Litvínovská uhelná a. s.

Prodejní proces zahájila společnost ČEZ v červenci loňského roku. Souvisí s rozhodnutím ČEZ rychle ukončit šetření Evropské komise vedené od roku 2009, a to formou tzv. narovnání (anglicky settlement), v rámci kterého se ČEZ zavázal prodat jednu ze svých uhelných elektráren. Druhým důvodem divestice je skutečnost, že Chvaletice patří mezi elektrárny, které nebyly určeny v rámci portfolia zdrojů ČEZ k dlouhodobému provozu.

ČEZ se totiž v souladu se svou strategií provozovat do budoucna pouze zdroje s nižšími emisemi rozhodl podstatně investovat v České republice pouze do rekonstrukce pánevních elektráren, pro které má ČEZ zajištěné uhlí z vlastních zdrojů, a tudíž u nich nehrozí riziko komerčních sporů. Jedná se o elektrárny v Ledvicích, Tušimicích a Prunéřově, do kterých ČEZ investuje tak, aby plnily veškeré ekologické normy, tedy aby se podstatně zvýšila jejich účinnost a snížily se emise CO2 v porovnání s dnešním stavem, a aby byly schopné provozu další desítky let.

Elektrárna Chvaletice:

Elektrárna Chvaletice (celkový instalovaný výkon 800 MW) tvoří čtyři 200MW bloky, byly uváděny do provozu v rozmezí jednoho roku - od konce roku 1977 do konce roku 1978. Turbíny jsou kondenzační, třítělesové, rovnotlaké, s osmi neregulovanými odběry páry. Mají jmenovitý výkon 200 MW. Kotle jsou průtočné, dvoutahové, s granulačním ohništěm. Chvaletice jsou díky svému komínu, který přesahuje výšku 300 m, dominantou východních Čech. Chladicí věže jsou vysoké cca 100 m a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 m.

Palivo bylo pro elektrárnu Chvaletice dopravováno původně kombinovanou cestou (železniční do Lovosic, dále vodní). Od roku 1996 se z ekonomických důvodů přešlo na dopravu čistě železniční. Vykládání je uskutečňováno na rotačním výklopníku. Dále je dopravováno pomocí pásových dopravníků, a to na skládku paliva nebo přímo na kotelnu.