31. 10. 2011

ČEZ vyzval kvalifikované zájemce k předložení nabídek ve veřejné zakázce na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín

Energetická společnost ČEZ dnes předala zájemcům kvalifikovaným do zadávacího řízení veřejné zakázky Dostavba Jaderné elektrárny Temelín výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.

„Dnes činíme významný krok k tomu, abychom na desítky let dopředu zajistili spolehlivé dodávky elektřiny pro české zákazníky. Proto je dostavba jaderné elektrárny Temelín klíčovým pilířem strategie ČEZ. Jsme rádi, že o největší zakázku v historii ČEZ, ale i celé České republiky soutěží nejvýznamnější světoví dodavatelé jaderných technologií. Při výběru dodavatele budeme postupovat naprosto transparentně. Jde celosvětově o jediný tendr, který probíhá podle pravidel zadávání veřejných zakázek,“ říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

zadávací dokumentace k dostavbě ETEZadávací dokumentace přesně specifikuje potřeby a požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, tj. na dodávku dvou kompletních bloků jaderné elektrárny na klíč, včetně palivových souborů na 9 let provozu. Zadávací dokumentace obsahuje mj. obchodní a technické podmínky, které mají být v rámci realizace veřejné zakázky splněny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek.

„Projekty všech zájemců musejí splňovat zákonné požadavky České republiky a požadavky EU, dále  bezpečnostní požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Asociace západoevropských jaderných dozorů. Projekty musejí mít rovněž licenci v zemích svého původu nebo v některé ze zemí EU. Splnění tohoto souhrnu požadavků vytváří předpoklad pro  licencovatelnost v ČR,“ dodává Daniel Beneš.

Hodnotící kritéria pak jsou nastavena v optimálním poměru, když 50 procent zahrnuje technickou specifikaci projektu včetně bezpečnosti a licencovatelnost, zbylých 50 procent pak zahrnuje ekonomickou stránku nabídky, tedy cenu a obchodní podmínky jako například záruky, platební podmínky či podmínky dodávek jaderného paliva.

Termín pro předložení nabídek byl stanoven na 2. července  2012, což odpovídá se zájemci dohodnuté lhůtě 8 měsíců na přípravu nabídek. V rámci lhůty pro podání nabídek proběhnou ještě společná setkání se zájemci v rámci dvou prohlídek staveniště a přednabídkové konference. Po obdržení nabídek proběhne jejich posouzení a případné vyjasnění, následně hodnocení a jednání o nabídkách. Výběr dodavatele a podpis smlouvy je plánován na konci roku 2013.

Přímo na tvorbě dokumentace spolupracovalo více než 400 specialistů na prakticky veškeré existující technické a přírodní vědy, ale i specialisté z oblasti bezpečnosti, nákupu, financí, obchodu, plánování a práva.  Jednalo se nejen o pracovníky ČEZ, v celkovém počtu je zahrnuto i cca 130 zaměstnanců 20 externích subjektů.  Přibližně stovka pracovníků ČEZ se věnovala přípravě na plný úvazek.  

Zadávací dokumentace má přibližně 6000 stran, její hmotnost v tištěné podobě dosahuje cca 70 kg, v elektronické formě, ve které byla zájemcům předána, se jedná o 2 GB dat.  Zadávací dokumentace byla připravována po dobu 3 let a 2 měsíců.

ilustr. obr. - dostavba Elektrárny TemelínČEZ vyhlásil veřejnou zakázku 3. 8. 2009, do jara 2010 probíhala kvalifikace zájemců, kvalifikovali se sdružení Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Company Czech Republic, s.r.o.; sdružení ŠKODA  JS a.s. a JSC Atomstroyexport a JSC OKB Gidropress;  AREVA NP S.A.S.

Od jara 2010 do října 2011 probíhalo jednání s kvalifikovanými zájemci před podáním nabídek dle §33 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s cílem nalezení jednoho či více řešení způsobilých plnit potřeby a požadavky ČEZ, a. s.. 

Společnost ČEZ v rámci tohoto jednání nejprve písemně a následně i  ve třech kolech osobních schůzek projednala veškeré aspekty dotčené veřejné zakázky. Nalezené způsobilé řešení a další požadavky společnosti ČEZ byly popsány v zadávací dokumentaci, která byla zájemcům předložena.