8. 5. 2019

Skupina ČEZ již má 66 partnerských středních či vyšších odborných škol, nejnovějším přírůstkem je Střední škola stavební a strojní v Teplicích

Teplice - Střední škola stavební a strojní v Teplicích je zatím posledním přírůstkem do rodiny partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Deklaraci o vzájemné spolupráci stvrdil svým podpisem v úterý 7. května ředitel školy Aleš Frýdl. Jako perspektivní páteřní školu Ústeckého kraje ji přitom Skupině ČEZ doporučil krajský Úřad práce. V rámci partnerství s energetickou společností škola získala číslo 66.

Přestože celorepublikově zájem žáků o učební obory klesá, v Teplicích se daří jít proti proudu. V minulých letech zde vybudovali moderní dílny pro elektrotechniky za čtyři miliony a ročně pak do nákupu dalšího vybavení a různých pomůcek škola investujeme desítky až stovky tisíc korun. Žáci mají navíc zpestřenou výuku účastí na nejrůznějších soutěžích, třeba teď elektrotechnici vyvíjejí robotického pavouka osazeného nejrůznějšími detektory pro diagnostiku v těžko přístupných místech.

„Chceme se udržet na špičce a bez spolupráce s firmami se to dělat nedá. S ČEZ jsme v minulosti měli nějaké jednorázové společné akce, ale strategické partnerství, to je jiný rozměr. Určitě se nyní více dostaneme blíže jak k provozům, tak i technologiím a hlavně oborům, které jsou pro energetiky prioritní. Tím mám hlavně na mysli různé exkurze a případně i stáže, aby pedagogové věděli, na co se mají během výuky více zaměřit. Naši žáci pak lépe poznají, kde mohou třeba v budoucnu najít své profesní uplatnění,“

říká ředitel školy Aleš Frýdl.

Stáže v jaderných či uhelných elektrárnách, nahlídnutí pod pokličku práce pod napětím, možnost potkat se s odborníky, nebo exkurze do provozů – to vše mohou využít studenti partnerských škol Skupiny ČEZ. Zájem o spolupráci, především těch středních, stoupá. Jen od loňského roku se energetická firma domluvila s 12 školami, další čtyři jsou ve fázi jednání. Celkem tak v současném portfoliu partnerských škol eviduje 66 středních či vyšších odborných škol a 13 vysokoškolských technických fakult.

Zatímco na základní škole se volba povolání zdá nekonečně daleko, středoškoláci už o tom, kde by chtěli pracovat, přemýšlejí mnohem více. Díky partnerství se Skupinou ČEZ si mohou na vybraných školách vyzkoušet, zda by je bavila třeba právě energetika. První partnerskou školou se v roce 2009 stala SPŠ strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích, od té doby jich už je na seznamu bezmála sedm desítek. Vedle středních odborných a průmyslových škol nebo učilišť figurují v partnerském programu i gymnázia, školy technického zaměření či vyšší odborné školy.

„Partnerské školy máme logicky především tam, kde máme naše provozy, ať již se jedná o výrobu či distribuci. Odvětví energetiky se ale mění, narůstá důraz na nové technologie, decentralizaci a energetické služby, proto zaplňujeme bílá místa dalšími školami, tak abychom v budoucnu měli jistotu, že na pracovním trhu bude dostatek odborníků,“

poznamenal k tomu Martin Máca, vedoucí útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.  

Žáci partnerských škol ČEZ mohou například využít speciálně zaměřené třídenní stáže, navštěvovat provozy, jezdí za nimi na přednášky a besedy odborníci a podobně. Učitelům partnerství mimo jiné nabízí možnost stínovat zaměstnance ČEZ, aby se podívali, jak se teorie uplatňuje v praxi, nebo konzultovat a aktualizovat školní vzdělávací programy.

Jednou z výhod, která školy láká do partnerství se Skupinou ČEZ, je hlavě nezávaznost. Studenti využívají nejrůznějších výhod, ale zůstávají ve volbě, kam nakonec po škole zamíří, svobodní. „Se školami se shodneme na tom, že je potřeba vychovávat budoucí generace energetiků, aby Česká republika neztratila potřebné know-how a dokázala držet krok s vývojem v této oblasti. Zda nakonec nastoupí k nám, již musí záležet na tom, jaké jim nabídneme podmínky a perspektivu,“ uzavírá Martin Máca.

Víte že…

…kompletní seznam všech partnerských škol naleznete na webu Kdejinde.cz? Konkrétně v severních Čechách to jsou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín; Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov; Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov; Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec; Střední škola technická Most; Střední průmyslová škola Ústí nad Labem a nově Střední škola stavební a strojní v Teplicích.

…vzdělávací program Svět energie energetická společnost ČEZ založila již v roce 1992 s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a v budoucnu případně i jejich zájem o zaměstnání v této oblasti? Učitelům přitom nabídla účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. Zároveň připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách či vzdělává středoškolské učitele, jak zajímavě a poutavě učit fyziku.

…již v roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu Svět energie akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR?

…ČEZ je dodnes jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý, systematický a komplexní program na podporu vzdělávání? Rovněž je dlouholetým partnerem matematických a fyzikálních olympiád i celostátní soutěže Zlatý Ámos.