Užitečné odkazy

Domácí

Energetická burza Praha

http://www.pxe.cz/

Operátor trhu s elektřinou a.s.

http://www.ote-cr.cz

Energetický regulační úřad

http://www.eru.cz/ 

Česká přenosová soustava

http://www.ceps.cz/

Teplárenské sdružení ČR

http://www.tscr.cz/

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/

Sbírka zákonů ČR   

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Česká energetická agentura   

http://www.ceacr.cz/ 

 

EU

Informační server Evropské unie

http://europa.eu/

Evropská komise – Generální ředitelství pro energetiku a dopravu

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

Statistické údaje v rámci EU

http://europa.eu.int/comm/eurostat

Legislativa v EU

http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html    

EU – stránky implementace směrnice o vnitřním trhu s elektřinou

http://europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/index_en.html

Adresář/odkazy na další stránky v oblasti energetiky mimo EU

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/en/links_en.html

Energetické programy EU

http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_4_en.html

Asociace a organizaceETSO (European Transmission System Operators – asociace operátorů přenosových sítí)

http://www.etso-net.org/

EUROHEAT & POWER (The International Association for Combined Heat and Power, Heat Producers and Distributors – mezinárodní asociace výrobců a distributorů tepla)

http://www.euroheat.org/

EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry – svaz elektrárenského průmyslu)

http://www.eurelectric.org/ 

 

Ceny elektřiny

Burza v Polsku

http://www.polpx.pl/markets_f.htm

Evropská burza – data xls

http://www.eex.de/

Rakouská burza – data pdf

http://www.exaa.at/de

Holandská Burza – přístup k výsledkům

http://www.apx.nl/

Klíčový německý operátor – aukce profilu ČEPS – Eon

http://www.eon-netz.com/

 

Investorské

Standard & Poor's

http://www.standardandpoors.com

Moody’s Investor Service

http://www.moodys.com

 

Ostatní energetické

Nuclear Energy Agency OECD

http://www.nea.fr

Foratom, odkazy na národní fóra

http://www.foratom.org  

International Agency for Atomic Energy

http://www.iaea.org

Nuclear Industry Association UK

http://www.niauk.org 

Světové energetické statistiky

https://www.bp.com/

Generální ředitelství pro energii a transport Evropské komise

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html  

Nuclear Energy Agency zemí OECD

http://www.oecdnea.org    

World Nuclear Association

www.world-nuclear.org 

Evropská nukleární společnost

http://www.euronuclear.org  

Women in Nuclear International Global

www.win-global.org 

Americký projekt trvalého úložiště RAO Yucca Mountains

http://www.ymp.gov  

Nuclear Energy Institute

http://www.nei.org 

American Nuclear Society

http://www.ans.org

British Nuclear Energy Society

http://www.bnes.com 

Canadian Nuclear Society

http://www.cns-snc.ca 

French Nuclear Energy Society

http://www.sfen.org

Německé informační centrum pro jadernou energii

http://www.kernenergie.de