Časté otázky ČEZ ASISTENT PLUS

Co je ČEZ ASISTENT PLUS?

ČEZ ASISTENT PLUS je nová doplňková služba v nabídce Skupiny ČEZ, která svým zákazníkům zajišťuje krytí nákladů spojených s odstraněním havárií či zajištěním oprav vybraných spotřebičů v domácnosti až do výše 10 000 Kč na jednotlivou pojistnou událost. Jedná se o nadstavbový program, rozšiřující rozsah stávající služeb a plnění ČEZ ASISTENT.

Pro koho je doplňková služba ČEZ ASISTENT PLUS určena?

Doplňková služba ČEZ ASISTENT PLUS je určena pro všechny zákazníky ČEZ Prodej, a.s. z řad domácností, kteří chtějí mít zaručenou odbornou pomoc při opravě spotřebičů, odstranění havárie v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny a plynu nebo otevření zablokovaných dveří.

Na jaké pojistné události se konkrétně služba ČEZ ASISTENT PLUS vztahuje?

Pojištění se vztahuje na konkrétní případy, kterými je porucha domácích spotřebičů, jako jsou: lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, pračka kombinovaná se sušičkou prádla, myčka nádobí, elektrický sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř, plynový sporák nebo vařiče, průtokový ohřívač vody, zásobníkový ohřívač vody, plynový/elektrický kotel, plynový/elektrický ohřívač vzduchu, televizor, set-top box, zařízení pro příjem satelitního signálu pro televizní přenos. Dále pak na odstranění příčin havárií v domácnosti vč. zablokování hlavních vchodových dveří do domácnosti.

Proč se pojistné plnění doplňkové služby ČEZ ASISTENT PLUS nevztahuje na spotřebiče v záruční lhůtě?

Doplňková služba ČEZ ASISTENT PLUS je určena pro jmenované elektrické a plynové spotřebiče, které nejsou starší 10 (pro smlouvy uzavřené do 31.7.2019) a od  1.8.2019  starší 7  let od nákupu jako nového zboží. Servisní technik tedy opraví i spotřebiče v záruční lhůtě, avšak zákazník se tím vystavuje riziku ztráty záruky na dané zboží, pokud nebude oprava provedena v autorizovaném servisu (servisním technikem) výrobce. Z důvodu ochrany našich zákazníků jsou spotřebiče v záruční lhůtě v Podmínkách užití doplňkové služby ČEZ ASISTENT PLUS z nabídky vyjmuty. Pokud i přes uvedené riziko bude zákazník opravu požadovat, bude samozřejmě provedena a pojistným plněním kryta.

Jaké činnosti služba ČEZ ASISTENT PLUS zahrnuje? Existuje limit pojistného plnění?

Pojištění se vztahuje na příjezd a odjezd servisního technika, zjištění závady a práci spojenou s odstraněním příčin poruchy či havárie včetně náhradních dílů a použití drobného materiálu, a to do výše maximálně 10 000 Kč na jednotlivou pojistnou událost.

Nově od 1. 8. 2019 pojistné plnění pro náhradní díly a drobný materiál je však hrazeno do výše sublimitu 2 500 Kč.

Co se stane, pokud pojistná událost převyšuje hodnotu 10 000 Kč?

Pokud potřebná pomoc převyšuje částku 10 000 Kč, budete servisním technikem předem upozorněni na vyšší cenu za opravu či odstranění havárie – budete-li s tímto rozdílem ceny souhlasit, pak ji uhradíte technikovi v hotovosti a na místě. Pokud by oprava spotřebiče převýšila aktuální časovou hodnotu daného spotřebiče, asistenční centrála se s vámi dohodne na finančním vyrovnání jako formě pojistného plnění, které pak můžete použít na na nákup nového spotřebiče či jinak dle vašeho uvážení (finanční vyrovnání  však platí pro smlouvy uzavřené do 31.7.2019)

Jak zruším doplňkovou službu ČEZ ASISTENT PLUS?

ČEZ ASISTENT PLUS lze vypovědět na základě písemné výpovědi . Pojištění zaniká písemnou výpovědí zaslanou do 20. dne měsíce, výpovědní doba končí poslední den kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. V případě doručení výpovědi po 20. kalendářním dni v měsíci je pojištění ukončeno k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Službu ČEZ ASISTENT PLUS již využívám. Jak mám postupovat v případě havárie či potřeby opravy?

V případě, že dojde k havárii či jiné události kryté službou ČEZ ASISTENT PLUS stejně tak jako ČEZ ASISTENT, zavolejte na telefonní číslo 221 586 500. Dovoláte se do asistenční centrály, která je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční služby pro zákazníky Skupiny ČEZ zajišťuje společnost Europ Assistance s. r. o. Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení nebo název společnosti a adresu. Pokud jej znáte, sdělte mu i své desetimístné zákaznické číslo a nezapomeňte na stručný popis závady. Operátor následně zajistí výjezd příslušného servisního technika. V případě havárie zprostředkuje zásah u vás doma do 90 minut od řádného nahlášení události.

Jaké informace jsou potřeba pro identifikaci zákazníka na asistenční centrále?

Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení nebo název společnosti a adresu. Pokud jej znáte, sdělte mu i své desetimístné zákaznické číslo a nezapomeňte na stručný popis závady.

Kdo všechno je oprávněný nahlásit havárii na asistenční centrále?

Škodní událost vázající se k odběrnému místu, na které je služba ČEZ ASISTENT PLUS sjednána, může nahlásit kterýkoliv člen domácnosti starší 18 let, který uvede při nahlášení škody správná data pro identifikaci zákazníka Skupiny ČEZ.

Zajišťuje krytí škodní události u zákazníka, který má sjednanou službu ČEZ ASISTENT PLUS, přímo Skupina ČEZ?

Veškeré aktivity vázající se na škodní události, včetně zajištění servisního technika do odběrného místa poskytuje pro zákazníky Skupiny ČEZ společnost Europ Assistance s. r. o. na telefonním čísle +420 221 586 500.